ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimArama

Hür Mahmut Yücer
Hüsamettin Erdem, Panteizm ve Vahdet-i Vücud Mukayesesi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 123 s. ,ss. 701-706
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
HÜSEYİN VASSAF’IN SEFİNE-İ EVLİYA VE GÜLZÂR-I AŞK’I ,ss. 323-336
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE’NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ ,ss. 253-288
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye fî fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri ,ss. 331-351
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı'da Nakşi-Müceddîdilik ,ss. 265-291
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XI ,ss. 202-209
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
Menâkıb-ı Ömer Rızaî Dârendevî ve Eyüp'te Vezir Tekkesi ,ss. 241-258
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hür Mahmut Yücer
Eyüp'te Hâtûniye Tekkesi ve "Tenşîtü'l-Muhibbîn bi Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin" ,ss. 219-250
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri