ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimArama

M. Nedim Tan
Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken -Dört Osmanlı: Yeniçeri, Tüccar, Derviş ve Hatun- ,ss. 183-187
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
Mustafa el-Bekrî’ye Âit el-Feyzü’l-Ahmediyyü’rrevî Adlı Eserin Tercümesi: Tercüme-i Şerh-i Salât-ı Ahmed Bedevî ,ss. 221-244
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
Mehmed Muizzuddin Celvetî ve Menâzilü’s-sâlikîn Tercümesi ,ss. 97-135
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
Topçuzâde Mehmed Ârif Bey’in Ankāu muğrib, el-İnsânü’l-kâmil ve Miftâhu’l-vücûdi’l-eşher’den Yaptığı Tercümeler ,ss. 151-223
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
İsmâil Hakkı Bey’in Hikemiyyât-ı Şeyh Ebû Medyen Tercümesi ,ss. 239-254
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
Minhâcü’l-fukarâ’nın Kaynakları Üzerine Bir Değerlendirme ,ss. 31-49
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

M. Nedim Tan
Mir’âtü’l-akāid ya da Tercüme-i İ’tikādnâme: Öziçeli Muslihuddin Efendi’nin Abdullah Hulusî Efendi’ye Atfedilen Eseri ,ss. 119-196
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri