ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimArama

Mustafa Aşkar
Tarikat-Devlet İlişkisi: Kadızadeli ve Meşayıh Tartışmaları Açısından Niyazi-i Mısrî ve Döneme Etkileri ,ss. 49-80
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Mutasavvıfların Ashâb-ı Kehf Kıssası Hakkındaki Bazı Yorumları ,ss. 169-178
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Ömeru’l-Fuâdî’nin Menâkıbnâmesine Göre Şeyh Şâbân-ı Velî’nin Tasavvufî Şahsiyetine Bir Bakış ,ss. 1-32
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Molla Fenari’nin (ö. 834/1431) ‘Şerhu Dîbaceti’l- Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili ,ss. 83-102
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Ömeru’l-Fuâdî’nin Menâkıbnâmesine Göre Şeyh Şâbân-ı Velî’nin Tasavvufî Şahsiyetine Bir Bakış ,ss. 1-32
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Lütfen Seçiniz
PROF. DR. MUSTAFA AŞKAR İLE SÖYLEŞİ ,ss. 255-260
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Kadın Sûfîleri Anlatan Bir Menâkıbnâme: Menâkıb-ı Veliyyâti'n-Nisâ ,ss. 75-98
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Reenkarnasyon (Tenasüh) Meselesi ve Mutasavvıfların Bu konuya Bakışlarının DeğerlendiıiJmesi ,ss. 85-100
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Son Dönem Tekke Mecmfialarından Yeşilzade Mehmed Salih Efendi'nin Rehber-i Tekaya'sı ,ss. 129-165
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Tasavvuf Tarihi Alanında Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri Bibliyografyası ,ss. 55-78
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
Klasiklerimiz/IV "Keşfü'l-Mahcûb " (Ebu'l-Hasen Ali bin Osman bin Ebî Ali el-Hucvirî - ö.465/1072) ,ss. 209-215
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Aşkar
The Sufi Understanding of Human in The Case of Niyazî-i Mısrî ,ss. 93-103
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri