ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisi'ndeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selânikli Mehmed Es’ad Dede
Osmanlı’nın son mesnevîhânlarından ve Mesnevî şârihlerinden Selânikli Mehmed Es’ad Dede, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mevleviyye tarikatına intisâbına vesile olmuş, Farsça ve Mesnevî hocalığını yapmış bir mutasavvıf ve münevverdir. Tâhirü’l-Mevlevî gençlik yıllarında birlikte olduğu Mehmed Es’ad Dede’ye dair hâtıratını önce Dede’nin diğer talebelerinden Hüseyin Vassâf’ın Es’adnâme’sinde yayınlanmak üzere göndermiş, daha sonra kendi çıkardığı Mahfil dergisinde yayınlamıştır. Bu makalede tarihî ve güncel kaynaklar dikkate alınarak Mehmed Es’ad Dede’nin tasavvufî hayatı, meşrebi, eserleri, Mesnevî şerhi, Tâhirü’l-Mevlevî ile birlikte geçirdiği yılların serencâmına nazar edilmektedir. Ekler kısmında ise Mahfil dergisindeki hâtırât, Tâhirü’l-Mevlevî’nin Musavver Dâiretü’l-Maârif’te yazdığı “Mehmed Es’ad Dede” maddesi, Hüseyin Vassâf’ın Es’adnâme’de Tâhirü’l-Mevlevî’nin hâtırâtını içeren mektuba verdiği cevâbnâme günümüz harflerine aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mehmed Es’ad Dede, Tâhirü’l-Mevlevî, Mahfil Dergisi, Hüseyin Vassâf, Es’adnâme, Mevlevîlik,Mesnevî, Mesnevîhânlık.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri