ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


L’expression en Alternance dans Les Fusûs al-Hikam
İbn Arabî’nin eserlerinde, husûsen Fusûsu’l-Hikem’inde tezatlı, birbirini nakzeder paradoksal cümleler vardır. Meselâ “O esnâda kul şüphesiz Rab olur; ve kul o esnâda muhakkak kuldur”; “Şu halde âdem aynı zamanda hem Tanrı hem de mahlûktur”; “Sen O değilsin; bununla berâber yine de sen O’sun!” gibi cümleler böyledir. İbn Arabî’de bu türlü ifadelere sıklıkla rastlanmakadır. Bizde bu makalede bu türlü paradoksal cümleleri inceleyip bu ifadelerin niçin böyle söylendiğine cevap bulmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, paradoks, tezatlı ifâdeler, Rab, kul, kalp, varlık, vahdetü’l-vücûd, hazarat, merâtibü’l-vücûd, ayniyyet, gayriyyet, fenâ, beka, halk-ı cedid

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri