ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


MEYBUDÎ’NİN KEŞFU’L-ESRÂR VE ‘UDDETU’L-EBRÂR ADLI TEFSİRİ
Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr adlı Farsça sünnî işarî tefsiri, bazı kaynaklarda Abdullah Ensârî Herevî’ye mal edilmiş, Ensarî’nin asıl tefsîri ise günümüze kadar ulaşmamıştır. Yalınız Keşfu’l-esrâr’da, her ayetin tefsirinde, Ensarî’nin izlerine rastlanılmaktadır. Keşfu’l-esrâr’da ayetler üç bölüm halinde tefsîr edilir. Birinci bölümde ayetlerin meâli verilir, İkinci bölümde kıraat ihtilaflarına, ayetlerin nüzûl sebeplerine fıkhî hükümlere temas edilir, ayetler; hadîsler, sahabeler ve müfessirlerin sözleriyle ayrıca ehl-i sünnet müfessirlerinin metoduna bağlı kalınarak tefsîr edilir. Üçüncü bölümde ayetler tasavvufî açıdan tevil edilmiş, Meybudî bu bölümü sufilerin menkıbeleri, hikmetli sözler ve tasavvufî şiirlerle süslemiştir. Meybudî tefsirinde, klasik tasavvufî kaynaklardan istifade ettiği gibi, Keşfu’l-esrâr dinî, edebî özellikle tasavvufî eserlere kaynak olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Keşfu’l-Esrâr ve ‘uddetu’l-Ebrâr, Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî, işarî tefsir, Abdullah Ensarî Herevî, Farsça tefsir

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri