ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


XVI. Yüzyıl Osmanlı Bilginlerinden Halvetî-Sünbülî Şeyhi Merkezzâde Ahmed Efendi
Bu makalede XVI. yüzyılda yaşayan mühim bir âlim ve mutasavvıf Merkezzâde Ahmed Efendi’nin hayatı ele alınmıştır. Arap dili sahasında yetkin olan Ahmed Efendi, el-Kâmûs adlı Arapça sözlüğü ilk defa seçki ve yeniden düzenleme şeklinde çevirmiştir. Kendisi, ilmî faaliyetlerinin yanı sıra tasavvufî istidadı ve halka yönelik hizmetleri ile de Dersaadet âlimlerinin takdirlerine mazhar olmuştur. Bu çalışmada onun biyografisi sadedinde kaynakların ihtiva ettiği bilgiler bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Sünbülî Asitanesi ve Merkez Efendi ile ilgili müşkül olarak kalmaya devam eden kimi hususlara da değinme gereği doğmuştur. Böylece mevcut bilgilerin salt aktarımından öte bunların bir bütün olarak telifi ve yorumuna ağırlık verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Merkezzâde Ahmed Efendi, Merkez Efendi, Sünbülî Asitanesi, el-Bâbüs

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri