ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







Özet


Yukarı Çoruh ve Kelkit Vadisinin İslamlaşmasına Öncülük Eden Türk Dervişleri
Anadolu ve Balkan yarımadalarının İslam dini ile tanışmasını sağlayan; çoğu emir, bey, melik ve sultan gibi liderlik ifade eden unvanlar ile kayıtlara geçmiş Türk dervişlerinin Çoruh ve Kelkit vâdisinde oynadıkları kolonizasyon rolünü bu makalemizde ele almaya çalıştık. Vergi defterleri ve vakıf kayıtlarında adı, kurdukları zaviyeler ile zikredilen bu ilk dönem Anadolu Erenlerinden on dördü hakkında esaslı bilgilere yer verilmiştir. Ancak bu yörede ilk beylikler, Akkoyunlular, Selçuklu-lar ve daha sonra Osmanlılar tarafından vakıflar tahsis edilerek desteklenmiş 45’in üzerinde zaviye-den söz etmek mümkündür. Gayrimüslimlerin sayıca azımsanamayacak miktarda olduğu Çoruh-Kelkit vâdisindeki köy ve kasabalarda, söz konusu bu zaviyelerin İslamlaşma-Türkleşme sürecinde en etkin kurumlar oldukları anlaşılmaktadır. Bunlardan ön planda olanlarından bazıları Şeyh Hayran, Emir Ahmet Zengânî, Hoca Yakut, Sultan Fakra, Seyyid Salih, Şehit Osman ve Haydârihâne zaviye-leri şeklinde zikredilebilir. Bahsi geçen bu kurumlar, modern hayatın oldukça uzağında kalan, ancak dönemin şartlarında toplumsal yaşamın vaz geçilmez ortak üniteleri olan ibadethaneler, yollar, köprüler, imarethaneler ve değirmenler gibi faaliyet alanlarını idare etmiş ve devlet otoritesinin ulaşma zorluğu çektiği kırsal alanlarda nizam ve intizamı sağlamışlardır.

Anahtar Kelimeler
Zaviyeler, Çoruh-Kelkit Vâdisi, Emir Ahmet, Şeyh Hayran, Hoca Yakut, Şehit Osman, Hayderîhâne, Seyyid Salih.

Gelişmiş Arama


Duyurular




Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri