ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Fususu’l-Hikem’de “Din” Kavramı
İbni Arabi dini incelerken onu Allah katındaki din halk katındaki din olarak ikiye ayırır. Allah katın-daki din, bir peygamber aracılığı ile Allah’ın bildirdiği dindir. Halk katındaki din ise bir peygamber tarafından bildirilmeyen hükümlerdir. Ne var ki maksatta Hakk’ın hükümlerine uygun düştüğü tak-dirde o da geçerli ve muteberdir. Bu ön tespitten sonra dinin anlamı şöyle belirlenebilir: Din, “itaat”, “karşılık” ve “âdet”ten (tekrar) ibarettir. Bu zahirde böyle olduğu gibi batında da öyledir. Zahirde bu anlamların taşıyıcısı insandır; yani insan peygamberin bildirdiği şeye boyun eğmek, karşılık vermek ve onları âdeti haline getirmek suretiyle dine varlık kazandırmış olur. Batında da bu anlamların taşıyıcısı/öznesi Hak’tır. Hak insanın haline göre tecelli etmek, zatının haline göre karşılık vermek ve halin iktizasına göre tecelli etmek suretiyle din varlık bulmuş olur. İbni Arabi, tecellide insan irade-sine bir pay ayırmak suretiyle insan özgürlüğünü korumaya çalışır.

Anahtar Kelimeler
Din, şeriat, tecelli, itaat, karşılık, âdet, özgürlük.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri