ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


GÂZİYÂN-I RÛMDAN GİRESUNLU ŞEYH MUSTAFA VE DEPEALAN ZÂVİYESİ
Anadolu’nun İslâmlaşması aşamasında, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesini iskân alanı olarak seçen Oğuz/Çepni topluluğunun içinde bulunan, Horasan-Türkistan ekolüne bağlı Türk dervişlerinden biri de Şeyh Mustafa’dır. Osmanlı idaresinin bölgede tesisinden önce Pontus sınırında birer Uç gâzisi olan emsalleri gibi1 Şeyh Mustafa da, Çepni akınlarına katılıp fetih ve iskan faaliyetinde bulunmuş; başında bulunduğu aşiretine Yukarı Aksu Havzası yurt olarak verilmiştir. Başlangıçta lokal bir kolonizasyon hareketi niteliği taşıyan Şeyh Mustafa ve benzeri zâviyeler, Osmanlı idaresinin bölgede tesisinden sonra Sultanlar tarafından vakıflar tahsis edilerek güçlendirilmiş ve kırsal yaşamın çoğu sosyal problemlerinin çözümü için görevlendirilmişlerdir. Merkezî bir alan seçilerek oluşturulan vakıf külliyede cami, medrese, imârethâne, su kuyusu, değirmen, köprü ve hamam gibi sosyal yaşamın ortak üniteleri zâviye müştemilâtını oluştururken; umumî yolların onarım ve güvenlik hizmetlerini yürüten Derbent teşkilatının görevini de bu kurumlar üstlenmişlerdir. Ancak geçen zaman ve değişen hayat şartları içinde özelliklerini kaybeden bu tür zâviyeler, giderek malikâne vakıfların idâre merkezi niteliğine bürünürken, şeyh efendiler de birer toprak ağası feodal beyler konumuna düşmüştür. İşte bu çalışmada lokal bir örnek olarak seçilen Şeyh Mustafa Zâviyesi, yaşanan sosyal dönüşümü bize net bir şekilde göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Depealan Zâviyesi, Anadolu, Şeyh Mustafa, Giresun

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri