ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Tefsîru’l-Ceylânî’nin Abdülkādir Geylânî’ye Nisbeti Meselesi
Bu makalenin gâyesi Abdülkādir Geylânî’ye nispet edilerek Tefsîru’l-Ceylânî adı altında 2009 senesinde İstanbul ve Beyrut’ta iki farklı yayınevi ve iki farklı muhakkik tarafından neşri yapılan eserin Abdülkādir Geylânî’ye (ö. 561/1166) âit olup olmadığını tespit etmektir. Adı geçen tefsirin üslup ve muhtevâsı, Geylânî’ye âidiyeti konusunda şüpheler uyandırmıştır. Bunun üzerine yapılan incelemede, eserin ilk sayfalarında müellifin bu tefsire el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye ismini verdiği görülmüştür. Bu isimdeki tefsirin de Baba Ni’metullah Nahçıvânî’ye (ö. 920/1514) âit olduğu, Kâtib Çelebi’den (ö. 1067/1657) itibaren konunun uzmanları tarafından bilinmektedir. Geylânî’ye nisbet edilen bu tefsirde İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-hikem isimli eserinden bazı nakiller yapılmış olması da eserin Geylânî’ye âidiyetini imkânsız hâle getirmektedir. Çünkü İbnü’l-Arabî, Geylânî’den sonra yaşamıştır. Her şeyden önemlisi, asıl adı el-Fevâtihu’l-ilâhiyye olan bu Arapça tefsirin, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki müellifin kendi el yazısıyla olan 901 (1496) tarihli orijinal nüshasının sonunda müellif kendi adını Ni’metullah b. Mahmud en-Nahcıvânî olarak açıkça zikretmiştir. Yapılan araştırmalar sonunda Tefsîru’l-Ceylânî adıyla basılan bu eserin Abdülkādir Geylânî’ye değil, Baba Ni’metullah Nahçıvânî’ye âit olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Abdülkādir Geylânî, Ni’metullah Nahçıvânî, Tefsîru’l- Ceylânî, İşârî tefsir, el-Fevâtihu’l-ilâhiyye ve’l-mefâtihu’l-gaybiyye

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri