ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


İşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Sûrelere Getirdiği Yorumlar
Bu makalede öncelikle sûfîlerin işâret ilminden ne anladıkları meselesi ele alınacak, daha sonra Ulûmü’l-Kur’ân müelliflerinin işârî tefsirin kabûlü için tesbit ettikleri şartlar kısa bir şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca sûfîlerin Kur’ân âyetlerine getirdikleri yorumların işârî tefsir olarak niçin isimlendirilmemesi gerektiği hususu üzerinde durulacaktır. Sûfîlerin Kur’ân âyetlerine getirdikleri yorumların Ulûmü’l-Kur’ân ölçüleri içerisinde değerlendirmenin işârî yorumları ihata etmekte yetersiz olduğunu göstermek öncelikli olarak hedeflenmiştir. Sûfîlerin işârî yorumlarının bu kıstaslara uymadığını vurgulamak amacıyla Cemâl-i Halvetî’nin Te’vîlâtü’l-Fâtihâ ve’d-Duhâ ilâ Sureti’n-Nâs adlı eserinde kısa sûrelere getirdiği işârî yorumlar birkaç başlık altında işlenecektir. Ayrıca kısa sûrelere yaptığı te’vîllerden birinin tercümesi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
İşârî Tefsir, Ulûmü’l-Kur’ân, Sûfî Te’vîl, İşârî Yorum, İşâret, Cemâl-i Halvetî, Te’vîlât.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri