ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


XVI. Yüzyıl “Lahn ve Tegannî” Tartışmalarına Dâir Bir Muammânın Çözümüne Doğru: “el- Kavlü’l-Vasît”in Müellifi İbn Bahâeddin mi?
XVI. yüzyıl Osmanlı âlim ve sûfîleri arasındaki “zikir” ritüeli tartışmalarıyla ilgili olup genellikle el-Kavlü’l-vasît beyne’l-ifrât ve’t-tefrît adıyla bilinen risâle, çeşitli yazma eser kütüphanelerinde Birgivî Mehmed Efendi, Ebüssuûd Efendi, Çivizâde Mehmed Efendi ve İbn Bahâeddin olmak üzere XVI. yüzyılın dört farklı âlimi adına kayıtlı bulunmaktadır. Bu yönüyle risâlenin bir müellif problemi taşıdığı fark edilmiş ve daha önce iki ayrı makalede problem incelenmiştir. Bu makalede ise XVII. yüzyılda yaşamış Halvetî şeyhi Beşir Efendi’ye âit bir eserde tespit edilen konuya dâir yeni bir bilgi açısından bu problem yeniden ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
el-Kavlü’l-vasît, zikir, tegannî, İbn Bahâeddin, Birgivî, XVI. yüzyıl.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri