ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne’si ve Celvetiyye Tarîkatının Bazı Esasları
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne isimli eseri, yeni bîat eden bir dervişin Celvetîlik hakkındaki sorularına Hüdâyî’nin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Cevapların bizzat Hüdâyî tarafından verilmiş olması ve Celvetîliği diğer tarîkatlardan özellikle de Halvetîlikten ayıran husûsiyetleri içermesi, risâleyi önemli kılmaktadır. Celvetî tarîkatının en önemli seyr ü sülûk aslı olan kelime-i tevhid zikri ve usûlü, Hû zikri, rüyâ tâbiri, halvet âdâbı, toplu zikir, şeyhin himmeti, mürîdin fıkhî meselelerde fetvâ vermesi risâlede temâs edilen konulardandır. Bu konular hakkında daha geniş bilgi, Hüdâyî’nin seyr ü sülûk ve tarîkat âdâbına dâir eserleri ile Celvetî sûfîlerine ait metinlerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Aziz Mahmud Hüdâyî, Halvetîlik, Celvetîlik, Seyr ü sülûk.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri