ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Modern Bir Molla Kāsım Örneği: Muhammed Şahin’in Mesnevi’nin Tenkidi Adlı Eseri
İslâm düşüncesinde sûfîlere karşı yöneltilen tenkitlerin tarihi neredeyse onların ortaya çıkışı kadar eskidir. Bu tenkitlerin bir kısmı ulemâ, bir kısmı da bizzat sûfîler tarafından ileri sürülmüştür. Yeterli ilmî donanıma ve hassasiyete sahip kişilerce hem içeriden hem de dışarıdan yöneltilen bu eleştirilerin, tasavvufun sağlıklı bir zeminde ilerlemesini temin ettiği inkâr edilemez. Fakat tasavvufun tarihî ve nazarî gelişiminden habersiz, sırf onu karalamak maksadıyla hareket eden bazı zevâtın tenkitleri ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Muhammed Şahin’in 1946 yılında neşrettiği Mesnevi’nin Tenkidi adlı eseri bunun örneklerinden biridir. Bu eser aslında Türkiye’de bir kesimin 1950’li yıllara kadar din ve tasavvuf sahasına nasıl baktığının da bir resmini sunmaktadır. Bu makalede, Muhammed Şahin adında, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir müellifin niçin böyle bir eser telifine giriştiği ve eseri boyunca neleri anlatmaya gayret ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Muhammed Şahin, Mesnevi’nin Tenkidi, Tenkit, Mesnevî, Mevlânâ.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri