ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Anne Nûr el-Ensâriyye’den Âlime-i Hicâz Fahru’n-Nisâ’ya: Muhyiddîn İbn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar
“Kadın” konusunda olumlu görüşleriyle bilinen Muhyiddîn İbn Arabî (ö.638/1240), Allah, erkek ve kadın üçlüsü arasında çok sıkı bir sevgi bağı olduğuna inanır: Allah, Âdem’i (yani erkeği) kendi sûreti üzerine yaratmış, Âdem’den yarattığı Havva’yı (yani, kadını) da onun sûreti üzerine yaratmıştır. Bu demektir ki, Allah erkeğin, erkek de kadının vatanıdır ve aralarındaki sevgi de bundan kaynaklanmaktadır. Onun etrafındaki hanımlar arasında başta annesi Nûr el-Ensâriyye, ilk eşi Meryem, ve muhtemelen ilk çocuğu olan Zeyneb’i saymak gerekir. O, kadın ve erkeğin, kutubluk her konuda müsâvî olduğuna inanan birisi olarak, erkeklerin yanında kadın velîlerin rehberliğinden ve şeyhliğinden de faydalanmıştı. “Hanım şeyhleri/hocaları” denince akla, kendisi hakkında ‘İlâhî anne” tabirini kullandığı Fâtıma Bint İbn el-Müsennâ, Şems Ümmü’l-Fukarâ ve “Hicaz ulemâsının övüncü” diye tavsif ettiği Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem gelir. İbn Arabî’nin, kendileriyle karşılaşıp tasavvufî hallerinden faydalandığı başka hanımlar da vardı.

Anahtar Kelimeler
Muhyiddîn İbn Arabî, Nûr el-Ensâriyye, Fâtıma Bint İbn el-Müsennâ, Şems Ümmü’l-Fukarâ, Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri