ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


Türk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî
Bu çalışmada tasavvufun varlık konusunu işledik. Varlık, tasavvufî düşünce ve hâlın Allah, varlık ve insan gibi üç sacayağından birisidir. Yaşadıkları dönemde öne çıkan Türk Mutasavvıf Şâirlerinden; Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî şiirlerinde işledikleri varlık meselesiyle sûfîlerin bu konudaki anlayışlarını açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Onlar şiirlerinde dillendirdikleri tasavvufun varlık ve varoluş anlayışını önceki sûfîlerin düşüncelerinden etkilenerek ortaya koymuşlardır. Bilhassa İbnü’l- Arabî gibi mutasavvıfların varlık düşüncelerini harmanlayarak kendi manevî hâlleri ışığında varlık anlayışlarını oluşturmuşlardır. Zira şiir sûfî için, Allah’ın ontolojik kanıtlanmasını mümkün kılan dilsel bir kiptir. Sûfî şiirin dizeleriyle hem ontik hem de epistemik hakikati ortaya koyarak varlık düşüncesini ve varoluş gerçeğini ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler
Türk Mutasavvıf Şâirleri, İbnü’l- Arabî, varlık, varoluş

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri