ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Istılahlarına Etkisi ve Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin Istılâhât-I İnsân-ı Kâmil’i Örneği
Her bilim dalının olduğu gibi, tasavvufun da kendine ait terimleri vardır. Başlangıçtan beri yazılan hemen hemen bütün tasavvufî eserlerde bu terimler kullanılır. Dini ilimlerin pek çok alanında İbn Arabî’nin (ö.1165/1240) yeni, orijinal fikirleri olduğunu ve bu yüzden kendisinden devamlı bahsedildiğini bilmekteyiz. Endülüslü ünlü sûfi-düşünür Muhyiddin İbn Arabî’nin fikirleri ve eserleri, İslam düşüncesi ve tasavvuf terminolojisi üzerinde derin izler bırakmıştır. O’nun öğretisi yaygın olarak “varlığın birliği” (vahdet-i vücud) olarak isimlendirilmiştir. İbnü’l-Arabî’ye göre, Allah tamamen evrenin dışında aşkın bir varlıktır ve evren O’nun ilahi isimlerinin bir tezahürüdür. O’nun dili özellikle bu konuda semboliktir. Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil”inde baştan sona İbn Arabî’nin kullandığı terminolojinin izleri vardır.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabî, Vahdet-i vücûd, Tasavvuf ıstılahları, Seyyid Mustafa Râsim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri