ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfade Özellikleri
(Davud-i Khalwati of Mudurnu and Stylistic Forms in His Gulshen-i Tevhid u Tahkik )

Yazar : Abdulmecit İslamoğlu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 24
Sayfa : 39-73


Özet
Dâvûd-ı Halvetî XV. yüzyılın ikinci yarısı ve XVI. yüzyılın başlarında yaşamış Mudurnulu mutasavvıf bir şâirdir. Halvetî tarîkatı şeyhi olan Dâvûd-ı Mudurnî’nin günümüze ulaşan yegâne eseri Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’tir. 913/1508’de Mudurnu’da yazılan bu mesnevî, “dinî-tasavvufî ve ahlâkî” bir eserdir. Eser, dil açısından “Eski Anadolu Türk¬çesi” özellikleri göstermekle beraber Arapça-Farsça kelime ve terkiplerin de sayıca artmaya başladığı bir dönemde yazıldığından “geçiş dönemi” eseri görünümündedir. Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’te, dînî-tasavvufî edebiyat ürünlerinde kullanılan anlatım şekillerinden “nasihat ve hitap yoluyla, doğrudan doğruya, tahkiye, mükâleme ve soru yo¬luyla, delîl ve ispat yoluyla anlatım”ın çeşitli örnekleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Dâvûd-ı Halvetî, Gülşen-i Tevhîd, Mesnevî, Dil ve İfade Özellikleri

Abstract
Davud-i Khalwati or Mudurni is a Sufi poet from Mudurnu who lived between the second half of the 15th century and the beginning of the 16th century. Mudurni was a sheikh of the Khalwati Sufi order. The Gulshen-i Tevhid u Tahkik, a work of his which has reached us, is a unique work in the mathnawi form. This mathnawi is a religious, mystical, and ethical text and was written in 913/1508. Even though it presents linguistic peculiarities of “Ancient Anatolian Turkish”, it also shows the characteristics of a “Transition Period” work, on the basis of the fact that it was composed during a period when Arabic and Persian words and phrases became more and more visible in literary works. The Gulshen-i Tevhid u Tahkik presents various examples of stylistic forms, such as giving advice, direct speech, story-telling, conversation and question-answer, attesta¬tions and proofs from the Quran, Hadith and other Islamic references.

Keywords
Davud-i Halveti, Gulshen-i Tevhid, Mathnawi, Language and Style.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri