ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAziz Mahmud Hüdâyî Adına Kayıtlı Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye Risâlesi
(The Risala Attributed to Aziz Mahmud Hudayi entitled Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya )

Yazar : İbrahim Aksu    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 24
Sayfa : 81-96


Özet
Bu makale, Aziz Mahmud Hüdâyî’ye atfedilen Mevlid-i Şerîf ve Mi’râciye adlı risâlenin günü¬müz imlasına aktarımını amaçlamaktadır. XVI. yüzyılda yaşamış olan Aziz Mahmud Hüdâyî Celvetî tarikatının kuru¬cusudur. Risâle tek nüsha olup, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hüdâyî Efendi Bölümü’nde yer almaktadır. Sekiz varak olan bu risâlede, Hz. Muhammed’in mânevî âlemde yaratılışı, yeryüzünde zuhuru, mi’râcı ve bazı mucizeleri hakkındadır.

Anahtar Kelimeler
Aziz Mahmud Hüdâyî, Celvetiye, Mevlid, Mirac.

Abstract
This work aims to transcribe the tratise (risala) attributed to Aziz Mahmud Hudayi which is called “Mawlid-i Sharif and Mi’rajiya”. Aziz Mahmud Hudayi lived in 16th century and he is the founder of the Jalwatiyyah order. This is the only copy of the Risala which can be found in Hacı Selim Aga Library in Istanbul. This 8 folio-Risala is about the creation of the prophet Muhammed in spiritual world, his earthly birth (mawlid), his ascent to heaven (mi’raj) and one of his miracles.

Keywords
Aziz Mahmud Hudayi, Jalwatiyyah, Mawlid, Miraj.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri