ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSemâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî
(A comparison on the essence of sufi listening “samâ”: aziz mahmoud al-hudayi and ısmail rusuhi al-anqaravi’s ıdeas of samâ )

Yazar : Semih Ceyhan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 22
Sayfa : 201-217


Özet
Bu yazının amacı, her ikisi muâsır ve dost olan Celvetî şeyhi Aziz Mahmûd Hüdâyî ile Galata Mevlevîhânesi yedinci şeyhi, Mesnevi Şârihi İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin bir tasavvuf ıstılâhı olan semâ’a dair görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu çerçevede Hüdâyî’nin Keşfu’l-kınâ ‘an vechi’s-semâ adlı semâ risâlesi ile Ankaravî’nin Minhâcu’l-fukarâ’da yazdığı semâ bâbı değerlendirilecektir. Her iki çalışma da İbn Arabi’nin semâ konusundaki yaklaşımından ve semâ taksîmâtından (mutlak-mukayyed; ilahi-rûhânî-tabîî semâ) beslenmektedir. Semâ olgusunu İbn Arabi, Hüdâyî ve Ankaravî nazarından idrak etmek, günümüz semâ âdâbındaki eksiklikleri gidermeyi sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler
Semâ, Aziz Mahmud Hüdâyî, İsmail Ankaravî.

Abstract
The purpose of this article is to compare between the seventh Shaykh of Galata Mawlawikhane, Ismail Rusuhi al Anqaravi and the Calwati Shaykh, Aziz Mahmoud al-Hudayi’s points of view on a sufi term “samâ”. Both of the Shaykhs are contemporary and friends. In this frame, the article will clarify the ideas of samâ in al-Hudayi’s treatise “Kashf al-Qinâ’ an vach al-samâ” and the chapter of samâ in al-Anqaravi’s “Minhac al-Fuqara”. Two ideas are to be inspired by Ibn al-Arabi’s approach and classifying to samâ; absolute - infinite; metaphysical- spiritual- natural samâs. Distinguishing the phenomenon of samâ from the points of Ibn al-Arabi, al-Hudayi and al-Anqaravi provides us a perfect point of view in correcting some faulties of formal sufi samâ at the present day.

Keywords
Samâ, Aziz Mahmoud al-Hudayi, İsmail Rusuhi al-Anqaravi

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri