ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid Adlı Eserinin Tasavvufî Muhteva Açısından Analizi
(Analysis of Kelâbâzî’s Work “Bahru’l-Fevâid” Terms of Sufi Context )

Yazar : Vahit Göktaş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 22
Sayfa : 219-233


Özet
Bu makalede Kelâbâzi’nin tasavvufla alakalı olan ve günümüze ulaşan en önemli iki eserinden biri olan Bahru’l-fevâid adlı eseri tasavvufî muhteva açısından analiz edilmiştir. Erken dönem tasavvu-fuyla alakalı önemli bir eser Bahru’l-fevâidle ilgili bilgi verilmeden önce Kelâbâzî hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Tasavvufî hadis şerhi geleneğine hayli katkılar sağlayan bu eserin önemi ilkler-den olması dolayısıyla fazladır. Bu makalede aynı zamanda bu eserin yazma nüshalarının tespiti ve matbu nüshaları hakkında bilgiler de yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kelâbâzî, Bahru’l-fevâid, Tasavvuf, Hadis, Şerh.

Abstract
This article analyzes the work of Kelâbâzi, Bahru’l fevaid, which is related to Tasawwuf and is one of his two significant works reached to our days, in the context of Tasawwuf. Before giving information about Bahru’l-fevâid which is a significant work related to the early Tasawwuf, brief information has been provided about Kelâbâzî. This work is important in the sense that it is one of the first works which contributed to the traditional of Sufi hadeeth commentaries. This article also contains information about the determination of manuscript copies as well as printed copies of this work.

Keywords
Kelâbâzî, Bahru’l-fevâid, Tasawwuf, Hadeeth, Commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri