ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimL’expression en Alternance dans Les Fusûs al-Hikam
(The Paradoxical Terminology in Fusus al-Hikam )

Yazar : Mustafa Tahralı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 28
Sayfa : 1-11


Özet
İbn Arabî’nin eserlerinde, husûsen Fusûsu’l-Hikem’inde tezatlı, birbirini nakzeder paradoksal cümleler vardır. Meselâ “O esnâda kul şüphesiz Rab olur; ve kul o esnâda muhakkak kuldur”; “Şu halde âdem aynı zamanda hem Tanrı hem de mahlûktur”; “Sen O değilsin; bununla berâber yine de sen O’sun!” gibi cümleler böyledir. İbn Arabî’de bu türlü ifadelere sıklıkla rastlanmakadır. Bizde bu makalede bu türlü paradoksal cümleleri inceleyip bu ifadelerin niçin böyle söylendiğine cevap bulmaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabi, Fusûsu’l-Hikem, paradoks, tezatlı ifâdeler, Rab, kul, kalp, varlık, vahdetü’l-vücûd, hazarat, merâtibü’l-vücûd, ayniyyet, gayriyyet, fenâ, beka, halk-ı cedid

Abstract
On sait que les ecrits d’Ibn Arabi, notamment Fusûsu’l-Hikam, contiennent des phrases contradictoires, paradoxales et antinomiques telles: “A tel moment le serviteur sera Seigneur, sans doute; Et à tel moment le serviteur sera serviteur certainement.” “Sous tel rapport Dieu est créature - donc interprétez! Et Il (Dieu) n’est pas créature sous tel autre rapport-donc, souvenez-vous!” “...nous disons du relatif qu’il est Lui (c’est-à-dire Dieu) et qu’il n’est pas Lui; et que tu es toi et pas toi.” “Adam est donc à la fois Dieu et créature.” “Tu n’est pas Lui; et tu es pourtant Lui.” Nous allons essayer d’examiner dans ce communiqué les raisons de ces expressions contradictoires et paradoxales et de tâcher trouver la réponse à cette question telle que Si Dieu est Un et Créateur, comme le croit le cœur du croyant, quel est donc le rapport entre Dieu et la créature?

Keywords
Ibn Arabi, Fusûs al-Hikam, paradoxes, expressions contradictoires, antinomie, Dieu-Seigneur, servite

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri