ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimManzum Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Gülşen-i Râz
(Gulshan-i Rāz as a Poetic Sufi Classic )

Yazar : Muammer Cengiz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 30
Sayfa : 61-86


Özet
Tasavvufî düşünce târihinde önemli bir yeri olan Mahmûd Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz isimli Farsça tasavvufî-didaktik mesnevîsinin incelendiği bu çalışmada, önce Mahmûd Şebüsterî’nin hayâtı ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, ardından bunlardan tasavvuf klasikleri arasına girmiş olan eseri Gülşen-i Râz’ın yazılış süreci ve yazılmasına sebep olan Emîr Hüseynî’nin soruları ele alınmıştır. Gülşen-i Râz’ın muhtevâsı ve edebî özelliklerine de temas edildikten sonra, eser etrâfında klasik dönemde ortaya çıkan literatür ve tesirleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mahmûd Şebüsterî, Gülşen-i Râz, klasik, tasavvuf, şerh.

Abstract
This article examines the Persian Islamic didactic masnawi Gulshan-ı Rāz by Mahmûd Shabustarī who have a highly important place in the history of Islamic thought. In this study we will first present brief information about Shabustarī’s life and his works. Then, we will deal with the writing process of Gulshan-ı Rāz and Amir Hüseynī’s questions as the driving force in this process. After dealing with Gulshan-ı Rāz’s content and literary features, the study ends with the assessment of the literature which emerged around this work and its effects on other works of the classical period.

Keywords
Mahmūd Shabustarī, Gulshan-i Rāz, classic, Sufism, commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri