ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim







‎Saf Aşkın Üstadı: Ahmed Gazzalî ve Tasavvuf Anlayışı‎
(Master of Pure Love: Ahmed Ghazzali and his Understanding of Sufism‎ )

Yazar : Halil Baltacı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 32
Sayfa : 1-41


Özet
Ebû Hâmid Muhammed Gazzâlî’nin küçük kardeşi olan Ahmed Gazzâlî tasavvuf tarihi içinde ‎gerek nazarî gerekse uygulamaya ait tasavvufî mirasın anlaşılması ve aktarılması bakımından ‎önemli bir isimdir. O, tanınmış büyük tarîkat silsilelerinde önemli bir halka, yazdığı eserlerle ‎kendinden sonraki sûfîlere tesir eden mühim bir simâdır. Bu makalede; eserlerinden hareketle ‎ve genel hatlarıyla hayatı, eserleri, tasavvufî görüşleri ve hakkındaki tartışmalara değinilmiştir.‎

Anahtar Kelimeler
Ahmed Gazzâlî, Sevânih, aşk, İblîs.‎

Abstract
Ahmad al-Ghazzali the younger brother of Abu Hamid Muhammad al-Ghazzali is a prominent ‎name in terms of both theory and practice regarding the understanding and transmission of the ‎mystical heritage in the history of Sufism. He is an important ring in the chains (silsila) of the ‎large and famous Sufi orders, and a significant person who has influenced the Sufis coming ‎after him by his books. In this article his life in general, his works, mystical views, and the ‎debates about him were discussed based on his works.

Keywords
Ahmad al-Ghazzali, Sawaneh, love, Iblis.‎

Gelişmiş Arama


Duyurular




Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri