ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMEYBUDÎ’NİN KEŞFU’L-ESRÂR VE ‘UDDETU’L-EBRÂR ADLI TEFSİRİ
(Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar of Mabudi )

Yazar : Abdulvahap YILDIZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 17
Sayfa : 73-102


Özet
Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî’nin Keşfu’l-esrâr ve ‘uddetu’l-ebrâr adlı Farsça sünnî işarî tefsiri, bazı kaynaklarda Abdullah Ensârî Herevî’ye mal edilmiş, Ensarî’nin asıl tefsîri ise günümüze kadar ulaşmamıştır. Yalınız Keşfu’l-esrâr’da, her ayetin tefsirinde, Ensarî’nin izlerine rastlanılmaktadır. Keşfu’l-esrâr’da ayetler üç bölüm halinde tefsîr edilir. Birinci bölümde ayetlerin meâli verilir, İkinci bölümde kıraat ihtilaflarına, ayetlerin nüzûl sebeplerine fıkhî hükümlere temas edilir, ayetler; hadîsler, sahabeler ve müfessirlerin sözleriyle ayrıca ehl-i sünnet müfessirlerinin metoduna bağlı kalınarak tefsîr edilir. Üçüncü bölümde ayetler tasavvufî açıdan tevil edilmiş, Meybudî bu bölümü sufilerin menkıbeleri, hikmetli sözler ve tasavvufî şiirlerle süslemiştir. Meybudî tefsirinde, klasik tasavvufî kaynaklardan istifade ettiği gibi, Keşfu’l-esrâr dinî, edebî özellikle tasavvufî eserlere kaynak olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Keşfu’l-Esrâr ve ‘uddetu’l-Ebrâr, Ebu’l-Fadl Reşîdu’d-dîn el-Meybudî, işarî tefsir, Abdullah Ensarî Herevî, Farsça tefsir

Abstract
In this study, a Sunni tafsir (commentary) book named Kasf al-asrar wa ‘Uddat al-abrar is introduced. It is noted that although some sources named its author as Abdullah al-Ansari al-Hirawi, we are able to confirm that it was written by Abu al-Fadl Rashid al-Din al- Mabudi. In the tafsir work, the narrations of the Prophet, of the Companions of the Prophet, of the earlier Sunni commentators, the legends (mankıba) of the sufis, and the sufi poems are used as a sources. The author used the classic sufi works and the tafsir work became a source for the religious, literal and sufi studies.

Keywords
Kasf al-asrar wa ‘uddat al-abrar, Abu al-Fadl Rashid al-Din al-Mabudi, Abdullah al-Ansari al-Hirawi,

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri