ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMesnevî’de “Peygamber” Kavramı ve Peygamberler
(The Concept of Prophet and the Prophets in the Mathnawī )

Yazar : Dilaver Gürer    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 14
Sayfa : 103-120


Özet
Peygamberler, ilâhî hükümleri ve bilgileri insanlara birinci kaynaktan, en doğru biçimde aktaran, Yüce Yaratıcının insandan istediği hayat ve âhirete hazırlık konusunda onlara yaşayış ve inançlarıyla örnek olan Allah elçileridir. Mevlânâ’nın düşünce sisteminde peygamberlik kavramının ve peygamberlerin önemli ve vazgeçilmez bir yeri vardır. O aynı zamanda bir mü’min olarak, ünlü eseri Mesnevî’sinde bu konuyu çok çeşitli yönlerden ve oldukça çarpıcı ifâdelerle dile getirmiştir. İşte bu makālede Mevlânâ’nın bu konuyla ilgili görüşleri çeşitli yönleriyle işlenmeye çalışılmıştır. Onun konuyla ilgili görüş ve açıklamalarının, Tasavvuf Târihi açısından olduğu gibi, başta Kelâm, Dinler Târihi, Tefsîr, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi olmak üzere daha birçok ilim dalı bakımından da kayda değer olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ, Mesnevî, peygamberler, peygamber vârisi

Abstract
According to a commonly faith, the prophets are “special envoys”, that is from Allah to the human beings. They brought commands of God, from the very origin of everything. By their behaviors and thoughts, they are models to human beings to prepare to the other world. In Mawlana’s thought system, the concept of prophecy and the prophets had taken a very important place. He explained own opinions concerning this matter, in his famous work Mathnawi, from various sides. To my opinion his thoughts on this subject are very important to the History of Sufism as well as to other Islamic sciences like the Kalam (Theology), the History of the Religions, the Tafsir (the Commentary on the Qur’ân), Sociology of Religion, Psychology of Religion.

Keywords
Mawlana, Mathnawi, prophecy, the prophets, inheritor of the prophet.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri