ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimİSMAİL RÜSÛHÎ ANKARAVÎ’NİN MESNEVÎ TAHKÎKİ: MESNEVÎ’DEKİ MÂNÂYA METODOLOJİK BİR YAKLAŞIM
(The Analysis of Mathnawi by Ismail Rusuhi Anqarawi a Methodological Approach to the Meaning in Mathnawi )

Yazar : Semih Ceyhan    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 20
Sayfa : 117-142


Özet
Bu makalenin amacı, Osmanlı’da en yaygın okunan Türkçe Mesnevi şerhlerinden biri olan Mecmûatü’l-letâif ve Matmûratü’l-maârif’in müellifi, Galata Mevlevihanesi yedinci postnişini, Mevlevilik tarihinde üçüncü pir diyebileceğimiz İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin Mesnevî’deki mânâya yönelik tahkik anlayışı ve usûlünü ortaya koymaktır. Modern dönemde Batı ve Doğuda Mesnevi’nin metafiziksel derinliği, şeriat-tarikat ve hakikate delâlet eden mânâ seviyelerinin göz önünde bulundurulmaksızın anlaşılmaya çalışılması, Mevlânâ ve Mesnevi hakkında eksik algılayış biçimlerinin nevzuhûruna yol açmıştır. Ankaravî’nin Mesnevî tahkiki, bu çerçevede bizlere kâmil bir vichet-i nazar sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ, Mesnevi, İsmail Rüsûhî Ankaravî, Mesnevi Şerhi, Tahkîk, Lafız, Mânâ

Abstract
The purpose of this article is to clarify Ismail Rusuhi Anqarawi’s methodological approach to the meaning in Mathnawi of Rumi. The seventh sheikh of the Mawlawikhane in Galata, Anqarawi is the author of Majmu’at al-Lata’if va Matmurat al-Ma’arif, a Mathnawi commentary in Turkish, which had been most commonly read in Ottoman era. There are some insufficient imaginations on Rumi and his Mathnawi in the modern times\ both in East and West. The underlying fact of such insufficient imaginations is the ignorance of the methapysical dimensions and multiphase meanings indicating shari’ah, tariqah and haqiqah in Mathnawi. Anqarawi’s Mathnawi analysis and commentary, in such a context, provides us a perfect point of view in understanding Rumi’s mathnawi and his thought of sufism.

Keywords
Mawlana, Mathnawi, Ismail Rusuhi Anqarawi, Commentary of Mathnawi, Analysis, word, meaning.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri