ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimFususu’l-Hikem’de “Din” Kavramı
(The concept of “al-Din” in Fusus al- Hikam )

Yazar : Ahmet Kamil Cihan    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 21
Sayfa : 145-159


Özet
İbni Arabi dini incelerken onu Allah katındaki din halk katındaki din olarak ikiye ayırır. Allah katın-daki din, bir peygamber aracılığı ile Allah’ın bildirdiği dindir. Halk katındaki din ise bir peygamber tarafından bildirilmeyen hükümlerdir. Ne var ki maksatta Hakk’ın hükümlerine uygun düştüğü tak-dirde o da geçerli ve muteberdir. Bu ön tespitten sonra dinin anlamı şöyle belirlenebilir: Din, “itaat”, “karşılık” ve “âdet”ten (tekrar) ibarettir. Bu zahirde böyle olduğu gibi batında da öyledir. Zahirde bu anlamların taşıyıcısı insandır; yani insan peygamberin bildirdiği şeye boyun eğmek, karşılık vermek ve onları âdeti haline getirmek suretiyle dine varlık kazandırmış olur. Batında da bu anlamların taşıyıcısı/öznesi Hak’tır. Hak insanın haline göre tecelli etmek, zatının haline göre karşılık vermek ve halin iktizasına göre tecelli etmek suretiyle din varlık bulmuş olur. İbni Arabi, tecellide insan irade-sine bir pay ayırmak suretiyle insan özgürlüğünü korumaya çalışır.

Anahtar Kelimeler
Din, şeriat, tecelli, itaat, karşılık, âdet, özgürlük.

Abstract
İbn Arabi investigates the term “ad-din” (religion) in his book Fusus. He devides religion into “Religion According to Allah” and “Religion According to People”. The first is teached by Allah through prophets and the second is judgements on wisdom. The validitiy of second depedns on its aim, ie the unity of aim with first. Then, the meaning of religion is obedience, response and repetition (custom). In apperance, the human being is subject of these meanigns. In fact Hakk (Truth) is subject of these meanings. İbn Arabi wants to save human’s freedom in his doctrin.

Keywords
Religion, the Divine Law, Appearance (determination), Obedience, Response, Repetition, Freedom.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri