ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMuhyiddin İbn Arabî'nin Fusûsu'l-hikem'de İşaret Ettiği Hâlid b. Sinân'ın Peygamberliği Hakkındaki Rivayetin Değerlendirmesi
(An Evaluation of the Narrative About Prophethooh of Khalid Ibn Sinan who is Muhyiddin Ibn Arabi Pointed at him in Fususu'l-hikam )

Yazar : Bekir Tatlı    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 21
Sayfa : 353-362


Özet
Muhyiddin b. Arabî'nin Fusûsu'l-hikem adlı eserinde her biri "Fass" diye isimlendirilen 27 bölüm mevcut olup, bu bölümlerde müellif Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar (Nuh, İbrahim, İsmail, Yakup, Yusuf, Musa, İsa vs.) bir peygamberin ismini zikrederek konuyu açıklama yoluna gitmiştir. Fakat bu bölümlerden biri olan 26. Fass hemen dikkat çekmektedir. Çünkü bu bölümde peygamber olduğu herkesçe bilinen isimlerin dışında, Kur'ân'da ismi geçmeyen Hâlid b. Sinan isimli bir kişiden söz edilmekte ve onun peygamber olduğuna dair bir rivâyetten söz edilmektedir. İşte bu çalışmada, söz konusu rivâyetle ilgili bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabî, Fusûs, Hâlid b. Sinan, peygamber, peygamberlik, nübüvvet

Abstract
Ibn Arabi's Fusûs al-hikam comprises 27 chapters each part of them called as a "Fass" and dedicated to the spiritual meaning and wisdom of a particular prophet from Adam to Mohammad (for example Noah, Abraham, Samuel, Jacob, Josef, Moses, Christ etc.) However, one of these fass is different from the others because in Fass XXVI, there is a person who called as Khalid Ibn Sinan who his name is not exist in the Qoran. But there are some narratives talks about this person's prophethood. In this study we have analised these narratives.

Keywords
Ibn Arabi, Fusûs, Khalid b. Sinan, prophet, prophethood, nubuwwat.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri