ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimFusûsu’l-Hikem’de Kur’ân’dan Yapılan İktibasların Şekilleri ve Amaçları
(The Ways and Goal of Quatations from Koran in Fususu’l-hikem )

Yazar : Gülhan Maden    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 21
Sayfa : 447-472


Özet
İbnü’l-Arabî bütün eserlerinde olduğu gibi Fusûsu'l-Hikem’de de vahdet-i vücud felsefesini dile getirmektedir. İbnü’lArabî bu eserinde hiç de azımsanmayacak ölçüde âyet iktibası yapmakta ve vahdet-i vücud eksenli tasavvufî düşüncelerini bu âyetlere dayandırmaya çalışmaktadır. Ancak âyet iktibasında bu ana gaye dışında başka tâlî amaçlar da göze çarpmaktadır. Çoğunlukla işârî olarak ele aldığı âyetleri eserine farklı şekil ve tarzlarda derc eden İbnü’l-Arabî, kendisiyle özdeşleşen vahdet-i vücud düşüncesinin ilhamını Kur’an’dan aldığını hissettirmektedir.

Anahtar Kelimeler
İbnü’l-Arabî, Fusûsu'l-Hikem, âyet, vahdet-i vücud.

Abstract
As "Fususu'l Hikem" in all of his works, İbnü'l Arabi states the phylosophy of "Vahdet-i Vucud" in "Fususu'l Hikem". İbnu'l Arabi makes quatations in an unignorable number and tries to base his sufistic thoughts related to "Vahdet-i Vucut" on these verses.However in this quatations of verses there are other secondary goals apart from this main goal İbnü-l Arabi, integrating the verses which is handled mostly verbal indicates that inspration of the phylosophy of "Vahdet-i Vucut" which becomes from Koran.

Keywords
Ibn Arabi, Fusus, theosophistical commentary, verse, quotation.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri