ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİşârî Tefsirin Kabul Şartları Bağlamında Cemâl-i Halvetî’nin Kısa Sûrelere Getirdiği Yorumlar
(Jamal Khalveti’s Interpretations of the Short Qur’an Chapters within the Context of the Conditions for the Validity of Sufi Qur’an Commentary )

Yazar : Mehmet YILDIZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 33
Sayfa : 39-56


Özet
Bu makalede öncelikle sûfîlerin işâret ilminden ne anladıkları meselesi ele alınacak, daha sonra Ulûmü’l-Kur’ân müelliflerinin işârî tefsirin kabûlü için tesbit ettikleri şartlar kısa bir şekilde değerlendirilecektir. Ayrıca sûfîlerin Kur’ân âyetlerine getirdikleri yorumların işârî tefsir olarak niçin isimlendirilmemesi gerektiği hususu üzerinde durulacaktır. Sûfîlerin Kur’ân âyetlerine getirdikleri yorumların Ulûmü’l-Kur’ân ölçüleri içerisinde değerlendirmenin işârî yorumları ihata etmekte yetersiz olduğunu göstermek öncelikli olarak hedeflenmiştir. Sûfîlerin işârî yorumlarının bu kıstaslara uymadığını vurgulamak amacıyla Cemâl-i Halvetî’nin Te’vîlâtü’l-Fâtihâ ve’d-Duhâ ilâ Sureti’n-Nâs adlı eserinde kısa sûrelere getirdiği işârî yorumlar birkaç başlık altında işlenecektir. Ayrıca kısa sûrelere yaptığı te’vîllerden birinin tercümesi verilecektir.

Anahtar Kelimeler
İşârî Tefsir, Ulûmü’l-Kur’ân, Sûfî Te’vîl, İşârî Yorum, İşâret, Cemâl-i Halvetî, Te’vîlât.

Abstract
In this article, we will first discuss what Sufis understood from “the science of allegorical Qur’an commentary (‘ilm al-ishāra)” and then briefly analyze the principles and conditions set by the scholarly authorities in the Qur’anic sciences (‘ulūm al-Qur’ān) for the acceptance of Sufi exegesis of the Qur’an (al-tafsīr alishārī). We will also focus on the reasons why every Sufi interpretation should not be regarded as al-tafsīr al-ishārī. Our primary aim in this article is to show that the interpretations presented by the Sufis for Qur’anic statements frequently exceeded the boundaries and criteria set for them in the ‘ulūm al-Qur’ān. In order to express that ishari interpretations did not conform with such criteria, the ishari interpretations of Jamal Khalveti in his book Ta’wilat al-Fatiha wa-al- Duha ila Surat al-Nas will be examined under a few subtitles. We will also present a sample translation of his interpretations for the short chapters of the Qur’an.

Keywords
Allegorical Exegesis of the Qur’an (al-tafsīr al-ishārī), Qur’anic sciences (‘ulūm al-Qur’ān), Sufi

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri