ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimŞehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi ve Arûsiyye Tarîkatı
(Shebenderzade Filibeli Ahmed Hilmi and Arusiyya Sufı Order )

Yazar : Mustafa Salim Güven    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 33
Sayfa : 57-94


Özet
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetişmiş aydınlarından birisidir. Resmî öğrenimini tamamladıktan sonra Osmanlı devlet teşkilâtında memurluk ve idarecilik görevlerinde bulunan Filibeli Ahmed Hilmi, gençlik yıllarındaki siyâsî tercihinden dolayı sürgün yaşamış, sürgünde iken kendisini geliştirip yetiştirmiş ve büyük bir değişim geçirmiştir. Sürgün sonrası neşrettiği gazete ve dergilerle, kaleme aldığı makale ve kitaplarla önemli bir fikir adamı olduğunu ortaya koymuş ve haklı bir şöhret kazanmıştır. Onun yaşadığı değişimde pek çok sebebin yanı sıra sürgünde iken tanıyıp ilgilendiği ve daha sonra intisap ettiği Arûsiyye tarîkatının da etkisinin bulunduğu söylenebilir. Daha çok tarih, felsefe ve siyaset alanlarındaki fikirleriyle bilinen, yazarlık ve yayıncılık faaliyetleriyle tanınan Filibeli’nin tasavvuf ve tarîkat yönü pek incelenmemiştir. Bu makalede kendi verdiği bilgilerden hareketle Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi’nin Arûsîliği ve Arûsiyye’nin İstanbul’a girişi ele alınmakta, başka kaynaklardan da yararlanılarak bu tarîkatın silsilesi, Şâziliyye ve Çiştiyye ile olan irtibatı belirtilmekte, ana hatlarıyla tarihine ve esaslarına değinilerek Filibeli’den sonraki durumdan bahsedilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi, Şâziliyye, Arûsiyye, Selâmiyye, Ömeriyye.

Abstract
One of the distinguished intellectuals of the late period Ottoman Empire was Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi who was employed in the civil service as well as administration in the Ottoman bureaucracy after completing his formal education. Banished due to his political views during his youth, Filibeli Ahmed Hilmi spent his time in exile engaged in self-development and underwent great change and transformation. With the newspapers and magazines he published following his exile, as well as the articles and works he penned, he demonstrated his role as an influential thinker and earned due repute. There were many reasons for his change, one of which can be identified as the influence of the Arusiyya Order to which he was introduced during his exile and with which he later became affiliated. While known for his views in the fields of history, philosophy, politics and authorship and publishing, his Sufi aspect has not been the subject of any significant examination. In this article, Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’s Arusiyya and coming of this order into Istanbul are studied in the light of information he himself provided. Moreover, the spiritual chain of Arusiyya order and its connection with the Shadhiliyya and Cishtiyya orders are examined based on the information provided by other sources, in addition to a brief discussion of the state of Arusiyya order after Filibeli by examining its history and basic principles.

Keywords
Sehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, Shadhiliyya, Arusiyya, Selamiyya, Omeriyya.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri