ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne’si ve Celvetiyye Tarîkatının Bazı Esasları
(Aziz Mahmud Hüdâyî’s Ajwiba-i Mutasawwifana and Some Principles of Jalwatiyya Order )

Yazar : Adalet Çakır    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 35
Sayfa : 59-96


Özet
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Ecvibe-i Mutasavvıfâne isimli eseri, yeni bîat eden bir dervişin Celvetîlik hakkındaki sorularına Hüdâyî’nin verdiği cevaplardan oluşmaktadır. Cevapların bizzat Hüdâyî tarafından verilmiş olması ve Celvetîliği diğer tarîkatlardan özellikle de Halvetîlikten ayıran husûsiyetleri içermesi, risâleyi önemli kılmaktadır. Celvetî tarîkatının en önemli seyr ü sülûk aslı olan kelime-i tevhid zikri ve usûlü, Hû zikri, rüyâ tâbiri, halvet âdâbı, toplu zikir, şeyhin himmeti, mürîdin fıkhî meselelerde fetvâ vermesi risâlede temâs edilen konulardandır. Bu konular hakkında daha geniş bilgi, Hüdâyî’nin seyr ü sülûk ve tarîkat âdâbına dâir eserleri ile Celvetî sûfîlerine ait metinlerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Aziz Mahmud Hüdâyî, Halvetîlik, Celvetîlik, Seyr ü sülûk.

Abstract
Aziz Mahmud Hudayi’s book titled Ajwiba-i Mutasawwifana consists of the questions of a new dervish about the order of Jalwatiyya and Hudayi’s answers to him. What makes this treatise important is that it is formed by Hudayi’s responses and points out the features that separate Jalwatiyya from other dervish orders especially Halwatiyya Order. Remembrance of kalimat al-tawhid and its method of chanting i.e. the most important method of training in Jalwatiyya Order, remembrance of Hu, interpretation of dreams, manners of seclusion, remembrance of God in congregation, sheikh’s influence on his dervishes, issuing judgments by disciples in legal matters, are some of the issues dealt with in the treatise. More information about those issues are found in Hudayi’s other books on the manners of Sufi training and dervish orders and in the books of Jalwati Sufis.

Keywords
Aziz Mahmud Hudayi, Halwatiyya, Jalwatiyya, Sayr u suluk.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri