ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimModern Bir Molla Kāsım Örneği: Muhammed Şahin’in Mesnevi’nin Tenkidi Adlı Eseri
(An Example of A Modern Molla Kāsım: Muhammed Şahin’s Work Titled Mesnevi’nin Tenkidi )

Yazar : Süleyman GÖKBULUT    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 35
Sayfa : 145-167


Özet
İslâm düşüncesinde sûfîlere karşı yöneltilen tenkitlerin tarihi neredeyse onların ortaya çıkışı kadar eskidir. Bu tenkitlerin bir kısmı ulemâ, bir kısmı da bizzat sûfîler tarafından ileri sürülmüştür. Yeterli ilmî donanıma ve hassasiyete sahip kişilerce hem içeriden hem de dışarıdan yöneltilen bu eleştirilerin, tasavvufun sağlıklı bir zeminde ilerlemesini temin ettiği inkâr edilemez. Fakat tasavvufun tarihî ve nazarî gelişiminden habersiz, sırf onu karalamak maksadıyla hareket eden bazı zevâtın tenkitleri ayrı bir kategoride değerlendirilmelidir. Muhammed Şahin’in 1946 yılında neşrettiği Mesnevi’nin Tenkidi adlı eseri bunun örneklerinden biridir. Bu eser aslında Türkiye’de bir kesimin 1950’li yıllara kadar din ve tasavvuf sahasına nasıl baktığının da bir resmini sunmaktadır. Bu makalede, Muhammed Şahin adında, hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir müellifin niçin böyle bir eser telifine giriştiği ve eseri boyunca neleri anlatmaya gayret ettiği anlaşılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Muhammed Şahin, Mesnevi’nin Tenkidi, Tenkit, Mesnevî, Mevlânâ.

Abstract
The history of the critiques directed against sūfīs in Islamic thought is almost as old as the emergence of the Sufis. Some of these critiques have been proposed by the scholars and some others by sūfīs themselves. It is undeniable that the critiques directed both inside and outside by the people with adequate scholarly training, background, and sensitivity contributed to the progress of sūfism on a healthy basis. However, the critiques of some other persons who are unaware of the historical and theoretical development of sūfism and just acting with the intent to discredit it have to be evaluated under a separate category. Muhammad Şahin’s work Mesnevi’nin Tenkidi published in 1946 is an example of this latter type of critiques. In fact, this work presents a picture of the point of view of a certain class of society in Turkey regarding the field of religion and sūfism until 1950’s. In this article, we will try to understand why an author named Muhammed Şahin, about whom we know nothing, has attempted to write such a book and what he has tried to explain in his work.

Keywords
Muhammed Şahin, Mesnevi’nin Tenkidi, Critique, Masnavī, Mawlānā.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri