ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimEbu'I-Abbas İbn Ata (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavramiara Bakışı
( )

Yazar : Ali Bolat    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2004
Sayı : 13
Sayfa : 301-322


Özet
[Ali Bolat, "Ebu'l-Abbas İbn Ata (ö. 309/922)'nın Bazı Tasavvufi Temel Kavrarnlara Bakışı", Tasavvuf İl mf ve Akademik Araştınna Dergisi, Ankara 2004, Yıl S, S. 13, ss. 301-322] Bu makale, zühd, takva, tevekkül, ha vf ve reca, nefs, melamet ve marifet gibi tasavvufi terimiere meşhur sGfi İbn Ata'nın getirmiş olduğu yorumları içermektedir. Söz konusu kavramlar ele alınırken İbn Ata'nın tefsiri temel metin olarak incelenmiştir. İbn Ata'nın tefsiri diye bugün elimizde mevcut olan metin, Sülemi'nin Hakaiku't-Tefslr'inde yaptığı nakiller ışığında, onun Kur'an ayetlerine getirdiği yorumların derlenmesinden oluşmuştur. Bu çalışmada İbn Ata'nın tasavvufi görüşlerinin, hem klasik zühd anlayışının hem de tasavvufun marifet boyutunun bir sentezinden ibaret olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İbn Ata, zühd, takva, tevekkül, havf ve reca, nefs, melamet, marifet.

Abstract


Keywords

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri