ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI
(Mawlana’s understanding of servitude in the Mathnawi from perspective of Quran )

Yazar : Eyüp YAKA    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 16
Sayfa : 125-149


Özet
Bu makalede ilk önce Kullukla ilgili Kur’ân’daki kavramların kısa analizleri yapılmıştır. Ayrıca Kullukla ilgili gerek müfessirlerin âyetleri izahları, gerekse sûfîlerin görüşleri değerlendirilmiş olup; kulluğun, yaygın anlayıştaki “namaz, oruç, zekat vb.“ gibi şeklî ibadet anlayışından çok farklı ve daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kulluğun; insanın, Yaratıcısı karşısındaki her türlü konumu, olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci olarak ise Kur’ân’daki bu perspektiften, Mesnevî’sinde Mevlânâ’nın Kulluk anlayışı incelenmiştir. Mevlânâ da Kulluğu çok geniş bir alanda değerlendirmiş ve aynen Kur’ân’da olduğu gibi onu; “insanın, Gerçek Varlığa ulaşıp kendisini O’na teslim etmesi” olarak anlamıştır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Kulluk, Mevlânâ, Mesnevî, Kavram

Abstract
This article will mainly analyse the concepts in relation with the servitude in the Qur’an. In addition to this, it will also focus on the interpretation of these concepts by the exegetes and mystics. The result is worth mentioning: the meaning of servitude in the Qur’an goes beyond the limits of defined types of worhips such as ritual prayer, almsgiving, fast etc. In other words, according to the Qur’an, the servitude contains every kind of respect for the Creator. Secondly, the article will deal with the notion of servitude from the perspective of al-Rumi. Similar to the Qur’an, al-Rumi also evaluates the servitude widely in his al-Mathnawi and reaches the conclusion that servitude means ‘one’s spritual journay to God and his full obediance to Him.’

Keywords
the Qur’an, Servitude, al-Rumi, Mathnawi, concept

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri