ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKlâsiklerimiz/XIII “Mesnevî-i Manevî”
( )

Yazar : İsa Çelik    
Türü : Telif
Baskı Yılı :
Sayı : 14
Sayfa : 661-696


Özet
[İsa Çelik, “Mesnevî-i Manevî”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2005, Yıl: 6, S. 14, ss. 661-696] Bu makalede Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin Mesnevî adlı önemli eserini tanıtmaya çalıştık. İlk olarak Hz. Mevlânâ’nın hayatından bahsettik. Daha sonra Mesnevî’nin önemi, muhtevası, tesirleri ve kaynakları ile alâkalı bilgiler verdik. Mesnevî, XIII. Yüzyıl mutasavvıf ve şâiri Mevlânâ (672/1273)’nın en önemli eseri olup dili Farsça’dır. Mevlânâ Mesnevî’sini altı cilt olarak yazmıştır. Makalemizde İslâm dünyasında üzerine en çok şerh yazılan eserlerden birisi olan Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin tercüme ve şerhleri hakkında ulaşabildiğimiz kadarıyla derli toplu bir şekilde bilgi vermeye çalıştık. Mesnevî’yi şerheden müelliflerden birkaçı şunlardır: İsmail-i Ankaravî (1041/1631), Sarı Abdullah Efendi (1071/1661), İsmail Hakkı Bursevî (1137/1725), Âbidin Paşa (1265/1848), Kenan Rifâî (1369/1950), Tahirü’l-Mevlevî (1370/1951) ve Abdülbaki Gölpınarlı (1402/1982).

Anahtar Kelimeler
Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Mesnevî-i Manevî, Mevlevî, Tarîkat, Tasavvuf.

Abstract
[İsa Celik, “Mesnevî-i Manevi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2005, Year: 6, Volume: 14, pp. 661-696] In this article, I studied on Mevlana’s famous book title Mesnevi-i Manevi (Mathnawi). Firstly, I shortly introduced to the life of Mevlana. Then I summarized the sources, contents, influences and importance of the Mathnawi. Mathnawi is the masterpiece of Mevlana Jalaluddin Rumi (672/1273), a sufi and a poet of XIII. century. Mathnawi’s source language is Persian. In this article, we have worked out to give information concerning the translation and commentaries of Mevlânâ’s Sacred Poems (Mathnawi) as much as to reach its sources, which is the most popular work, great deal of written commentary in Islamic World. (It is one of the works in literature that the most number of interpretations and literal translations were made.) The some authors of the interpretators included in this study are at the following: Ismail-i Ankaravi (1041/1631), Sari Abdullah Efendi (1071/1661), Ismail Hakki Bursevi (1137/1725), Abidin Pasa (1324/1906), Kenan Rifai (1369/1950), Tahirü’l- Mevlevi (1370/1951) and Abdulbaki Golpinarli (1402/1982).

Keywords
Mawlana Calaladdin Rumi, Mathnawi (Mawlana’s Sacred Poems), Sufism, Islamic Mysticism, Order, Mawlaw

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri