ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAnne Nûr el-Ensâriyye’den Âlime-i Hicâz Fahru’n-Nisâ’ya: Muhyiddîn İbn Arabî’nin Çevresindeki Hanımlar
(From the Mother Nur al-Ansariyya to the Master of Hejaz Fakhr al-Nisa: The Women Around Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi )

Yazar : Hülya Küçük    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 193-219


Özet
“Kadın” konusunda olumlu görüşleriyle bilinen Muhyiddîn İbn Arabî (ö.638/1240), Allah, erkek ve kadın üçlüsü arasında çok sıkı bir sevgi bağı olduğuna inanır: Allah, Âdem’i (yani erkeği) kendi sûreti üzerine yaratmış, Âdem’den yarattığı Havva’yı (yani, kadını) da onun sûreti üzerine yaratmıştır. Bu demektir ki, Allah erkeğin, erkek de kadının vatanıdır ve aralarındaki sevgi de bundan kaynaklanmaktadır. Onun etrafındaki hanımlar arasında başta annesi Nûr el-Ensâriyye, ilk eşi Meryem, ve muhtemelen ilk çocuğu olan Zeyneb’i saymak gerekir. O, kadın ve erkeğin, kutubluk her konuda müsâvî olduğuna inanan birisi olarak, erkeklerin yanında kadın velîlerin rehberliğinden ve şeyhliğinden de faydalanmıştı. “Hanım şeyhleri/hocaları” denince akla, kendisi hakkında ‘İlâhî anne” tabirini kullandığı Fâtıma Bint İbn el-Müsennâ, Şems Ümmü’l-Fukarâ ve “Hicaz ulemâsının övüncü” diye tavsif ettiği Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem gelir. İbn Arabî’nin, kendileriyle karşılaşıp tasavvufî hallerinden faydalandığı başka hanımlar da vardı.

Anahtar Kelimeler
Muhyiddîn İbn Arabî, Nûr el-Ensâriyye, Fâtıma Bint İbn el-Müsennâ, Şems Ümmü’l-Fukarâ, Fahru’n-Nisâ Bint Rüstem.

Abstract
Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi (d.638/1240) who is well known for his favorable views on woman, is of the idea that there is a very strict love-bound between God, man and woman trinity: God created Adam/man on His own shape, and created woman on Adam/man’s shape. Thus, God is watan (country of origin) of Adam, and in turn Adam is watan of woman. And the love between them is originated from this relationship. His mother Nur al-Ansariyya, his first wife Maria and probably the first child born to him Zainab should be regarded as the foremost important women around him. As he believed that man and woman were equal in everything including being the chief saint of the earth, he followed women sheiks along with men ones. His instant women sheiks includes Fatıma Bint Ibn al-Muthanna, about whom he used the term “Divine mother”, Shams Umm al-Fuqara’ (mother of the poor), and Fakhr al-Nisa Bint Rustam, a scholar and the sheik of Hejaz. There were other women from whose Sufi states and stations Ibn Arabi was impressed and benefited.

Keywords
Muhyi al-Din Ibn ‘Arabi, Nur al-Ansariyya, Fatıma Bint Ibn al-Muthanna, Shams Umm al-Fuqara’, Fakhr

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri