ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMuhyiddin İbnü’l-Arabî’de Melâmet Tasavvuru
(The Concept of Malama in the Thought of Muhyiddin Ibn al-Arabi )

Yazar : Ali Bolat    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 457-469


Özet
Bu makalenin amacı Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin melâmet anlayışını değerlendirmektir. Bunun için özellikle onun el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye adlı eserinden faydalanılmış ve melâmete dair ilk kaynak olan Sülemî’nin Risâlesi ile mukayese edilmiştir. Görüldüğü kadarıyla İbn Arabî, Sülemi’den büyük ölçüde etkilenmiş, bununla birlikte, ondan farklı olarak melâmet anlayışını vahdet-i vücûd telakkîsi çerçevesinde ele alarak bu konuya farklı bir yorum getirmiştir.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabi, Melâmîlik, Nefs, Riyâ, Velâyet

Abstract
The main purpose of this article is to evaluate the understanding of the malama of Muhyiddin ibn al-Arabi. For this aim, the article first examines the book of al-Futuhat al-Makkiyya then it is compared with pamphlet (Risala), the first source about blame, belonging to Sulami. It is understood that Ibn Arabi was greatly affected by Sulami. However, he developed a different explanation to the concept of the blame in the context of the unity of being (vahdat al-vucud) as different from that of Sulami.

Keywords
Ibn Arabi, Malamiyya (Path of Blame), Nafs (Lower Self), Hypocrisy, Walaya (Guardionship)

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri