ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimHz. Yûsuf’un Gördüğü Rüyanın Fusûsu’l-Hikem’deki Yorumu?
(The Interpretation of Prophet Joseph’s Dream in Fusus al-Hikam ? )

Yazar : Dilaver Gürer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2008
Sayı : 21
Sayfa : 39-56


Özet
İbn Arabî, Fusûsu’l-Hikem’de bir peygamberle ilgili kıssa veya kıssalardan hareketle hayatın ve ?varlığın gerçekliği üzerinde yorumlarda bulunur. Zikredilen kitapta Hz. Yûsuf’un gördüğü rüyanın ?da ilginç bir yorumu yapılmıştır. İbn Arabî, bu rüyadan hareketle, bu dünyâda yaşanan hayâtın bir ?rüyâ ve bir hayâl olduğunu, onun gerçekte gerçek olmadığını, ancak gerçeğin bir gölgesi ?olduğunu söyler. Devâmında, Vahdet-i Vücûd öğretisinin temel tezlerinden olan “âlemin ?varlığının Hakk’ın varlığının bir gölgesinden ibâret olduğu, gerçek varlığın Hakk’a âit olduğu” ?görüşünü ışık-gölge metaforuyla ortaya koyar. Bu makalede bu görüşler, şârihlerin katkılarıyla ?birlikte işlenecektir.?

Anahtar Kelimeler
İbn Arabî, Fusûsu’l-Hikem, Yûsuf peygamber, rüyâ, rüyâ yorumu, nur (ışık), ışık-gölge metaforu, ?vücûd/varlık, zât-ı ilâhî. ?

Abstract
Ibn Arabi makes interpretations on life and the reality of existence in his Fusus al-Hikam through ?an anecdote or anecdotes related with a certain prophet. There is also an interesting ?interpretation of Joseph’s dream in the aforementioned work. Via this dream, Ibn Arabi states ?that this worldy life is nothing other than a dream or vision, and is not a real one indeed; he says ?that it is rather only a reflection of reality. Moreover, he explains the idea of “the existence of ?world is no more than a reflection of the Existence of The All-Truth, and the real existence ?belongs only to al-Haqq Himself” which is one of the basic principles of Unity of Being (Wahdat al-?Wujud) by means of a light-shadow metaphor. These views would be explained by the ?contributions of other interpreters concerning this matter.?

Keywords
Ibn Arabi, Fusus al Hikam, Prophet Joseph, dream, imagination, interpretation of dreams, light ??(al

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri