ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürk Mutasavvıf Şâirlerinde Varlık Anlayışı: Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî
(The Notion of Existence in Turkish Sufi Poets: The Cases of Esrefoglu Rumi, Niyazi al-Mısri and Ahmed al-Quddusi )

Yazar : Ali Tenik    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 471-509


Özet
Bu çalışmada tasavvufun varlık konusunu işledik. Varlık, tasavvufî düşünce ve hâlın Allah, varlık ve insan gibi üç sacayağından birisidir. Yaşadıkları dönemde öne çıkan Türk Mutasavvıf Şâirlerinden; Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî ve Ahmed Kuddûsî şiirlerinde işledikleri varlık meselesiyle sûfîlerin bu konudaki anlayışlarını açık bir şekilde ortaya koymuşlardır. Onlar şiirlerinde dillendirdikleri tasavvufun varlık ve varoluş anlayışını önceki sûfîlerin düşüncelerinden etkilenerek ortaya koymuşlardır. Bilhassa İbnü’l- Arabî gibi mutasavvıfların varlık düşüncelerini harmanlayarak kendi manevî hâlleri ışığında varlık anlayışlarını oluşturmuşlardır. Zira şiir sûfî için, Allah’ın ontolojik kanıtlanmasını mümkün kılan dilsel bir kiptir. Sûfî şiirin dizeleriyle hem ontik hem de epistemik hakikati ortaya koyarak varlık düşüncesini ve varoluş gerçeğini ortaya koyar.

Anahtar Kelimeler
Türk Mutasavvıf Şâirleri, İbnü’l- Arabî, varlık, varoluş

Abstract
In this study, we examine the notion of existence in mysticism. Existence is one of the three corner stones of mysticism such as God, existence and human being. Three Turkish sufi poets, Esrefoglu Rumi, Niyazi al-Mısri and Ahmed al-Quddusi, who put forward clearly the sufi thinking on this subject, were the leading figures of their time. Certainly, in their thinking about being and existing in time, they were influenced by their predecessors in Sufism. They formed their Notion of existence within the light of their own spiritual dispositions, remixing the thoughts of previous sufis, particularly Ibn al-Arabi. For a Sufi, proving the existence of God is a linguistic preposition. In his lines about ontological and epistemic realities, a sufi discloses his thoughts about being and existence.

Keywords
Turkish sufi poets, Ibn al-Arabi, existence, being.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri