ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKādiriyye’nin Şehrizor Bölgesinde Yayılışı
( )

Yazar : Abdulcebbar Kavak    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 36
Sayfa : 51-71


Özet
Musul’un sancaklarından biri olan Şehrizor, Bağdat’a yakın oluşu sebebiyle bölgedeki siyâsî, sosyal, dînî ve tasavvufî hareketlilikten ilk etkilenen merkezlerden biri olmuştur. Bu bağlamda Bağdat’ta ortaya çıkan Kādirîlik çok geçmeden Şehrizor’da etkisini göstermiştir. Fakat bu etkinin tespit edilebildiği kaynaklar XVII. yüzyıl sonrasına âittir. Bu kaynaklar çerçevesinde tarîkatın Şehrizor’da yayılması başta Berzencîler ve Talabânîler olmak üzere bölgedeki nüfuzlu bazı aileler eliyle gerçekleşmiştir. Bu makalede Berzencî ve Talabânî ailelerinin etkinliklerine bağlı olarak tarîkatın bölgedeki yayılışı ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Şehrizor, Kādirîlik, Berzencîler, Talabânîler, Şeyh Ma’rûf el-Berzencî, Şeyh Hâlis et-Talabânî.

Abstract
Because of its closeness to Baghdad, Shahrizor which was one of the sanjaks of Musul was one of the first centers affected from the political, social, religious, and mystical activities that took place in the region. In this context, it did not take long that Qadiriyya which emerged in Baghdad showed its effects on Shahrizor. However, the sources in which such effects can be traced belong to post-seventeen century period. In the light of such books, it is understood that the spread of Qadiriyya order in the region happened by means of influential families of the region such as Barzanjis and Talabanis. In this article, we dealt with the spread of the order in the region by means of the activities of the Barzanji and Talabani families.

Keywords
Shahrizor, Qadiriyya order, Barzanjis, Talabanis, Sheikh Ma‘ruf al-Barzanji, Sheikh Halis al-Talaban

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri