ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSeb’îniyye’nin Hermetik Bir Silsilesi (mi?) -Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n- Nûniyye’si Üzerine Bir Tahlil-
(A Hermetic lineage of Sab‘īniyya? - A Study on al-Qa īda al-Nūniyya by Abū al- asan al-Shushtarī )

Yazar : Ahmet Murat Özel    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016/2
Sayı : 38
Sayfa : 1-23


Özet
Ebu’l-Hasan eş-Şüşterî, Endülüslü İbn Seb’în’in gözde öğrencisi ve halefidir. Şüşterî’nin el-Kasîdetü’n-nûniyye adıyla meşhur olan bir şiiri bulunmaktadır. Bu şiirinde o, Hermes’ten Aristoteles’e, Hallâc’dan İbn Rüşd’e, Gazâlî’den Sühreverdî el-Maktûl’e kadar, bir araya gelmesi beklenmeyen bir çok isme yer verir. Esasen akıl, aklın işlevi ve sınırları hakkında bir şiir olan el-Kasîdetü’n-nûniyye, bazı araştırmacılarca Seb’îniyye tarikatının Hermetik tabiatta bir silsilesi olarak da kabul edilmiştir. Acaba hakikaten bu şiir Hermetik bir silsile midir? Çalışmamız bu sorunun cevabını aramaktadır. Yanı sıra şiirin doğurduğu sorunlardan biri, İbn Seb’în’in ve Şüşterî’nin felsefe eleştirisine rağmen şiirde filozoflara eleştirel olmayan bir biçimde yer verilmesidir. Bu çelişkili durumu aşabilmek ancak, bu hoca- tilmiz ikilisinin felsefeyi bütünüyle dışlamayıp, sufiyane bilgiye nispetle daha aşağıda telakki etmelerinden kaynaklandığını görmekten geçmektedir.

Anahtar Kelimeler
Şüşterî, el-Kasîdetü’n-nûniyye, İbn Seb’în, Seb’îniyye, Hermetik Silsile.

Abstract
Abu al-Hasan al-Shushtarī is the prominent student and successor of İbn Sab’in of Andalusia. Shushtarī wrote a well-known poem entitled al-Qasida al-Nuniyya. In this poem, he appeals to many different figures ranging from Hermes to Aristotle, from al-Hallaj to Averroes, from Ghazzālī to Suhrawardī al-Maqtūl, all of whom are not likely to come together in normal circumstances. In fact, al-Qasida al-Nuniyya is a poem about the intellect, its function and limitations. According to some scholars, it is accepted as a lineage of Sab’iniyya Order in a Hermetic nature. Is this poem really of a Hermetic lineage? Our study seeks the answer for this question. Besides, one of the problems caused by this poem is that the philosophers are mentioned in a non-critical manner within the poem despite the criticisms of Ibn Sab’in and Shushtarī against philosophy. Overcoming this controversary position would only be possible by considering the fact that the master and his disciple did not exclude philosophy entirely, and that they viewed it as a lower degree compared to that of the sufi gnosis. Key Words: Shushtarī, al-Qasida al-Nuniyya, İbn Sab’in, Sab’iniyya, Hermetic Lineage.

Keywords
Shushtarī, al-Qasida al-Nuniyya, İbn Sab’in, Sab’iniyya, Hermetic Lineage.

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri