ISSN 1302 - 3543 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişimİbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Istılahlarına Etkisi ve Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin Istılâhât-I İnsân-ı Kâmil’i Örneği
(The influence of Ibn ‘Arabî on the sufism terminology and as an example Seyyid Mustafa Rasim Efendi’s Istılâhât-ı insân-ı kâmil )

Yazar : İhsan Kara    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 23
Sayfa : 583-600


Özet
Her bilim dalının olduğu gibi, tasavvufun da kendine ait terimleri vardır. Başlangıçtan beri yazılan hemen hemen bütün tasavvufî eserlerde bu terimler kullanılır. Dini ilimlerin pek çok alanında İbn Arabî’nin (ö.1165/1240) yeni, orijinal fikirleri olduğunu ve bu yüzden kendisinden devamlı bahsedildiğini bilmekteyiz. Endülüslü ünlü sûfi-düşünür Muhyiddin İbn Arabî’nin fikirleri ve eserleri, İslam düşüncesi ve tasavvuf terminolojisi üzerinde derin izler bırakmıştır. O’nun öğretisi yaygın olarak “varlığın birliği” (vahdet-i vücud) olarak isimlendirilmiştir. İbnü’l-Arabî’ye göre, Allah tamamen evrenin dışında aşkın bir varlıktır ve evren O’nun ilahi isimlerinin bir tezahürüdür. O’nun dili özellikle bu konuda semboliktir. Seyyid Mustafa Rasim Efendi’nin “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil”inde baştan sona İbn Arabî’nin kullandığı terminolojinin izleri vardır.

Anahtar Kelimeler
İbn Arabî, Vahdet-i vücûd, Tasavvuf ıstılahları, Seyyid Mustafa Râsim Efendi, Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil.

Abstract
Like every academial discipline sufism also has its own terminology used in sufi books from very early times. Hence, it is very important to explain the sufi terminology for a correct understanding. The ideas and works of the celebrated Andalusian sufi-thinker Muhyiddin Ibn al-‘Arabi (d.1165/1240) have left profound imprints on Islamic intellectuality and sufism terminology. His doctrine commonly called “unity of being” (wahdat al wujûd). According to Ibn al-‘Arabi, God is absolutely transcendent and universe is an appearanca of His divine names. His language is a symbolic one especially on this subject. There are echoes of the terminology of Ibn ‘Arabi throughout the Seyyid Mustafa Râsim Efendi’s “Istılâhât-ı İnsân-ı Kâmil (The terminology of Perfect Man).

Keywords
Ibn ‘Arabi, Wahdat al-wujûd, Sufism terminology, Seyyid Mustafa Râsim Efendi, The terminology of Per

Gelişmiş Arama


Duyurular
Adres :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM)
Telefon : Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri