ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access1 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  1999

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Ethem Cebecioğlu  
Some Reasons for The Inability of Layman to Understand Sufism Ss, 10-26

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Akkuş  
19. Asırda Bir Bektaşî İcazetnâmesi Ss, 27-39

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İdris Şengül  
İslam'ın Evrenselliği Ss, 41-48

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Aşkar  
Tarikat-Devlet İlişkisi: Kadızadeli ve Meşayıh Tartışmaları Açısından Niyazi-i Mısrî ve Döneme Etkileri Ss, 49-80

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Şamil Öçal  
Mutlak Hakikat ve Dİğerleri: Molla Camî'de Tasavvuf Felsefesi Ss, 81-106

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: Halim Gül  
Preparation: Ceride-i Sûfiyye'de Hocazâde Ahmed Hilmi Bey'in Bazı Sûfî Biyografileri Ss, 107-120

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

eş-Şeyh Ali Mabfuz Translator: ŞevkiSAKA  
Kur'an'dan Öğütler Ss, 121-140

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Dr. A.J. Halepota Translator: Erhem Cebecioğlu  
Şah Veliyullah ve İkbal Modern Çağın Filozoflan Ss, 141-147

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Kurt  
Book Presentation and Evaluation: Les Soufis d'Andalloise, et Suivi de la Vie Merveilleuse de Dhûl-nûn l'Egyptien Ss, 157-163

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri