ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access10 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2003

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Demirci  
İsmail Hakkı Bursevî’nin Ecvibe-i Hakkiyye’si Ss, 9-43

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Demirci  
İsmail Hakkı Bursevi (ö.1137/1725)'nin Ecvibe-i Hakkıyye'si Ss, 9-44

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zekeriya Güler  
Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri Ss, 45-98

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Aydınlı  
Mu'tezili Anlayışta Zühd ve Takva Boyutu Ss, 99-122

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Küçük  
İsveç'te Tasavvuf: Ivan/John Gustav Aguéli ve Gunnar Ekelöf Örneği Ss, 123-136

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hüseyin Certel  
Ebu Talib el-Mekki (ö. 388/996)'de Namazın Psikolojisi Ss, 137-146

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Gürbüz Deniz  
Hakikati Arayanların Sınıflandırılması (İmam Gazzâlî (ö. 505/111) ve İmam Ömer Hayyam (ö. 521/1127) Örneği) Ss, 147-158

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa Çelik  
Tasavvufi Gelenekte Hazarât-ı Hams veya Tenezzülât-ı Seb'a Anlayışı Ss, 159-184

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar Güngör  
Türk Edebiyatı'nda Hilye-i Nebevî Türünün Doğuşu Gelişimi ve Sebepleri Ss, 185-199

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rifat Okudan  
İnsanî Bir İnsiyak Olarak Râbıta Ss, 201-218

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hür Mahmut Yücer  
Eyüp'te Hâtûniye Tekkesi ve "Tenşîtü'l-Muhibbîn bi Menâkıb-ı Hâce Hüsâmeddin" Ss, 219-250

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Rüya KILIÇ  
Bir Tarikatın Gizli Direnişi: Bayramî Melâmîleri veya Hamzavîler Ss, 251-272

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

ihsan soysaldı  
Osman Bedrüddîn Erzurûmî (ö.1924)'nin Tasavvuf Felsefesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 273-282

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Halil İbrahim Şimşek  
İki Nakşbendî Müceddidinin Deverân Savunması -Mehmed Emin-i Tokâdî (ö.1745) ve Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (ö.1788) Örneği- Ss, 283-298

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
Muhyiddin İbnü'l-Arabî (ö.638/1240)'ye Göre Hayal ve Düzeyleri Ss, 299-329

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Baz  
Necip Fazıl Kısakürek (ö. 1983) ve Tasavvuf Ss, 331-342

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar Güngör  
Sebîlü'r-Reşad'dan:Senûsî Tarikatı Şeyhi es-Seyyid Ahmed Senûsî (ö.1933)'nin Sivas Hutbesi Ss, 243-348

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Muslu  
Klasiklerimiz/IX "Kûtü'l-kulûb'' (Ebû Tâlib el-Mekkî - ö.386/996) Ss, 349-362

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Fritz MEIER Translator: Eyüp Yaka  
KuşeyrÎ (ö.465/1072)'nin Tertîbü's-Sülûk'u Ss, 363-376

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhammad S. UMAR Translator: Süleyman DERİN  
Nijerya'da Tasavvuf Hareketleri ve Muhalifleri Ss, 377-398

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Arthur GRIBETZ Translator: Hüseyin AKPINAR  
Semâ' Tartışması (Sûfîler Fıkıhçılara Karşı) Ss, 399-416

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler IX Ss, 417-436

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri Küçük  
Book Presentation and Evaluation: Osman Nuri Topbaş, "İmandan İhsan'a Tasavvuf" Ss, 437-452

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalında Devam Eden Akademik Çalışmalar Ss, 453-544

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
"Tasavvufun eşyaya bakışı, bir tevhid gözüyle bakma kainata. Karıncaya da, insana da, Allah'a da birlikte bakan bir göz." Ss, 455-522

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri