ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access12 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2004

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Nurettin Turgay  
İslam'da Haset Kavramı Ss, 73-96

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

A. Yılmaz Soyyer  
Arşiv Belgeleri ışığında ll. Meşrutiyet Döneminde Bektaşilik Ss, 97-109

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Bolat  
Kuşeyri'de Melâmet ve Bir Mülâhaza Ss, 111-122

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Necdet Tosun  
Tasavvuf Kültüründe Tekke Yemekleri Ss, 123-135

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adem Çalışkan  
Yunus Emre'nin Bir İlâhisi ve Dilbilim Açısından incelemesi Ss, 137-157

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Adnan Uzun  
Divan Şiirinde Hz. Nuh'un Tasavvufi Yönden Ele Alınması Ss, 167-172

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Osman Nuri Küçük  
Mevlana'nın Yöneticilerle İlişkileri ve Moğol Casusluğu iddiaları ll Ss, 173-197

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nilüfer Çelik  
Abdulahad Nuri'nin Divanında Tasavvuf Ss, 197-204

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bedriye Reis  
Muhaddis ve Mutasavvıf Gözüyle Bir Hadis Ss, 205-224

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Zülfikar Güngör  
Ahlâkî ve Edebî Bir Osmanlı Dergisi: Mekârimü'l-Ahlâk Ss, 225-238

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ethem Cebecioğlu  
Klasiklerimiz/Xl "Avarifü'l-Ma'arif" Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-Sühreverdî (539/1144-632/1234) Ss, 239-264

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Butruz Abu MANNEH Translator: Hür Mahmut Yücer  
19. Yüzyıl Başlarında Osmanlı'da Nakşi-Müceddîdilik Ss, 265-291

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kermit SCHOONOVER Translator: Ali BOLAT  
Muhasibi ve er-Riaye Adlı Eseri Ss, 293-301

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
Tasavvuf Üzerine Yapılan Tezler XI Ss, 202-209

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir Köle  
Book Presentation and Evaluation: Bilen Kalp-Ruhsal Dönüşümün Sûfi yolu Ss, 311-338

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
İrfan Gündüz: "Tasavvuf, kulu Allah'la beraber yapmaya çalışan bir metod, bir gayret, bir hedeftir." Ss, 339-411

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İsa Çelik  
Tasavvuf Tarihinde Arif Kavramı Ss, 25-52

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ögke  
Tasavvufta “Kenz-i Mahfî” Düşüncesi ve Sofyalı Bâlî Efendi (96O/1553)’nin “Küntü Kenzen Mahfiyyen” Şerhi Bağlamında Varoluşun Anlamı Ss, 9-24

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
Hacı Bayram Veli ve Yaşadığı Döneme Tesiri Ss, 53-72

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri