ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access15 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor


Ankara  2005

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Süleyman Uludağ  
KERAMET - II Ss, 7-35

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdulhakim Yüce  
KOZMİK YETKİ: TASARRUF Ss, 37-49

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Osman Koçkuzu  
ŞEYHZÂDE AHMET BEY VE YOZGAT’IN HATIRLATTIKLARI Ss, 51-62

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Çelik  
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE MELEKLERİN BİR KISIM PEYGAMBERLERE, SALİH KİŞİLERE HUSUSİ VE BÜTÜN MÜ’MİNLERE UMÛMÎ YARDIMLARI Ss, 63-87
According to Quran Angelsʹs Especially Supporting to the Messengers and Their Generaly upporting to the whole Believers
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Soysaldı  
KALBİN MANEVÎ HASTALIKLARINDAN YALAN VE KORUNMA YOLLARI Ss, 89-105

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Akpınar  
KUR’ÂN’A GÖRE MÜSLÜMANIN GÖNÜL DÜNYASI: KALBİN EYLEMLERİ VE SORUMLULUĞU Ss, 107-121

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kemal Yıldız  
ZÂHİR-BÂTIN DAYANIŞMASI: MUTASAVVIF MEVLÂNÂ HÂLİD İLE FAKÎH İBN ÂBİDÎN ÖRNEĞİ Ss, 123-136
The Correspondance between The famous Sufi Mawlana Khalid and the Well-known Faqih in the first half of XIXth.
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Öznur Özdoğan  
RUHSAL YAKLAŞIM VE İNSAN TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Ss, 137-152

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Naci Kula  
ENGELLİ BİREY VE AİLESİNİN SOSYAL UYUMUNDA “YARATILANI HOŞ GÖR YARADANDAN ÖTÜRÜ” ANLAYIŞININ ROLÜ Ss, 153-176
The role of the approach of ʺtolerate the created for the sake of the creatorʺ on the socıal adoptatıon ofthe handıcapped ındıvıduals and theır famılıes
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
BİR DİNÎ TECRÜBE OLARAK KU’RAN’DA HUŞÛ Ss, 177-190
Modesty in Quran as a Religious Experience
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

M. Mustafa Çakmaklıoğlu  
HALLÂC’IN “ENE’L-HAKK” SÖZÜ BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’NIN ŞATAHÂT YORUMU Ss, 191-223

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ali Öztürk  
HALVETİYYE TARİKATINA MENSUP XVI. YÜZYIL DİVAN ŞAİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 225-252
A Discussion on 16th Century’s Dîwân Poets Coming from Khalwatiyyah Dervish Order
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hür Mahmut Yücer  
TARÎKAT GELENEĞİNDE SALAVÂT-I ŞERÎFE VE MÜSTAKİMZÂDE’NİN ŞERH-İ EVRÂD-I KÂDİRÎ ADLI ESERİ Ss, 253-288

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Müfit Selim Saruhan  
İBN KEMMÜNE VE NEFS HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 289-300

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bekir Tatlı  
FUSÛSUʹL-HİKEM ŞÂRİHİ ABDULLAH-I BOSNEVÎʹYE (Ö. 1054/1644) AİT BİR RİSÂLE: ER-RİSÂLE FÎ TEMESSÜLİ CİBRÎL Ss, 301-310
al-Risala about Gabrielʹs Temessul (Appearing as a man) for Abdullah Efendi al-Bosnawi Exʹegete of Fusus al-Hikam
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nuran Döner  
İSMAİL HAKKI BURSEVÎ’NİN KİTÂB-I KEBÎR’İ VE BURSEVÎ’DE VÂRİDÂT KÜLTÜRÜ Ss, 311-334

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Vahit Göktaş  
ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİNDE TASAVVUFLA İLGİLİ BULUNAN TEZLER Ss, 335-349

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Çift  
HATMU’L-EVLİYÂ, EBÛ ABDULLAH MUHAMMED B. ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ (Ö.320/932) Ss, 351-376

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Bernd Ratke Translator: Ramazan Muslu  
18. YÜZYILDA TASAVVUF GEÇİCİ BİR DEĞERLENDİRME DENEMESİ Ss, 377-414

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Josef van Ess Translator: Ömer YILMAZ  
LÜBNAN MAKALELERİ Ss, 415-452

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Translator: Halil İbrahim Şimşek  
Preparation: TASAVVUF VE MEŞRÛTİYET Ss, 453-456

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Küçük Süleyman Gökbulut , Hür Mahmut Yücer , Ali Tenik , Burhan Baltacı  
Book Presentation and Evaluation: KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMELERİ Ss, 471-482

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. HAMİD ALGAR İLE RÖPORTAJ Ss, 483-500

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri