ISSN 1302 - 3543 Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access18 . SayıEditor
Ethem Cebecioğlu

Assistant Editor
Halil İbrahim Şimşek, Vahit Göktaş

Ankara  2007

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mustafa Kara  
Vefatının 130. Yılında Kazasker Mustafa İzzet Efendi Ss, 9-18
Kazasker Mustafa Izzet Efendi on 130th Anniversary of his Death
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ahmet Ögke  
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’SİNDE “HAR (EŞEK)” METAFORU Ss, 19-41
The Metaphor of Donkey in the Masnawî of Mevlana
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ramazan Muslu  
HALVETİYYE’DE “ATVÂR-I SEB‘A” YAZMA GELENEĞİ VE SOFYALI BÂLÎ’NİN ATVÂR-I SEB‘A RİSALESİ Ss, 43-63
The Tradition of writing Atwar-ı Sab’a in The Khalwatiah order and Sofian Bali Afandi’s manuscript of Atwar-ı Sab’a
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kadir Özköse  
TASAVVUFÎ TECRÜBEDE SALİKİN KENDİNDEN GEÇME DURUMU: VECD Ss, 65-85
Status of Ecstasy of a Traveler (Sālik) as a Mystical Experience: Wajd
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hülya Küçük  
HAKK’IN SIRRINI FÂŞ ETMEYEN SÛFÎLER: SULTÂN VELED ÖRNEĞİ Ss, 87-102.
Sufis who do not Disclose the Secret of Haq: the Example of Sultān Veled
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
CEMÂL-İ İLÂHÎYE AYNA BİR YILDIZ: MEHMED NECMEDDİN OKYAY (28 OCAK 1883-5 OCAK 1976) Ss, 103-111
A Star Reflecting the Divine Beauty : Mehmed Necmeddin Okyay
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Necmettin Bardakçı  
CEMÂL-İ İLÂHÎYE AYNA BİR YILDIZ: MEHMED NECMEDDİN OKYAY (28 OCAK 1883-5 OCAK 1976) Ss, 103-111

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Cengiz Gündoğdu  
ÂŞIK SÜMMÂNÎ’DE AŞKIN METAFİZİĞİ Ss, 113-154

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdurrahman KASAPOĞLU  
KUR’ÂN’DA ÜMİT-İMAN İLİŞKİSİ Ss, 155-176

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Salih Çift  
TASAVVUF ARAŞTIRMALARINDA ALMAN EKOLÜ: TARİHSEL BOYUT Ss, 177-190
The German School in Tasawwuf Studies: Historical Dimension
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Ömer Yılmaz  
TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE İNSAN–DÜNYA İLİŞKİSİ Ss, 191-203
The Relation Between Human and World in Tasawwuf Culture
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Selami ŞİMŞEK  
KIRKLARELİ’DE TARİKATLAR VE TEKKELER Ss, 205-220
The Orders and the Dervishes Lodges in Kırklareli
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
TASAVVUFÎ ESERLERİN DAYANILMAZ CAZİBESİ: TASAVVUF ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN ÇEVİRİLER VE NİTELİKLERİ ÜZERİNE Ss, 221-228

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nadirhan Hasan  
ÂLİM ŞEYH VE LEMEHÂT MİN NEFEHÂTİ’L-KUDS İSİMLİ ESERİ Ss, 229-242
Ālim Sheikh And His Work Titled Lamahāt Min Nafahāt Al-Quds
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet Fatsa  
GÂZİYÂN-I RÛMDAN GİRESUNLU ŞEYH MUSTAFA VE DEPEALAN ZÂVİYESİ Ss, 243-261
Sheikh Mustafa of Giresun from Gāziyān-i Rūm and Depealan Dervish Hospice (Zāviya)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
MEHMED EMİN TOKADÎ’NİN TUHFETÜ’T-TULLÂB Lİ HİDÂYETİ’L-AHBÂB RİSALESİNİN KARŞILAŞTIRMALI NEŞRİ Ss, 263-275

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

İbrahim Halil ARSLANTÜRK Translator: Yusuf Turan GÜNAYDIN  
Preparation: GELİBOLULU MUSTAFA ÂLÎ’NİN HİLYETÜ’R-RİCÂL’İNDE MELÂMİYYÛN VE MUHADDESÛN ZÜMRELERİ Ss, 277-296

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

George MAKDISI Translator: Ramazan Özmen  
HANBELÎ MEZHEBİ VE TASAVVUF Ss, 297-310

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Werner KRAUS Translator: Abdurrahman MEMİŞ  
HÂLİDİYYE TARİKATININ ENDONEZYA’YA GİRİŞİ HAKKINDA BAZI NOTLAR Ss, 311-319

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Yüksel Göztepe Translator: Ömer Yılmaz  
Preparation: Yüksel Göztepe, Abdülkerim Kuşeyrî’de Hâller ve Makamlar Ss, 335-342

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
II. ULUSLAR ARASI OSMANLI’DAN CUMHURİYETE DİYARBAKIR SEMPOZYUMU Ss, 385-395

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

 
PROF. DR. ERHAN YETİK* İLE MÜLÂKAT Ss, 397-463

Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements

    Thirty-Eighth Issue


Adress :İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi (İSTAM) Küçük Çamlıca Mah. Çilehane Yolu Cad. No: 12 Üsküdar - İstanbul / TÜRKİYE
Phone :0 531 833 90 75 (Furkan Mehmed) Fax :
Email :bilgi@tasavvufdergisi.net - editor@tasavvufdergisi.net

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri